Antenne Amsterdam

Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs.

Antenne is een methode om ontwikkelingen in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

In Antenne Amsterdam wordt al sinds 1993 jaarlijks het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs in de hoofdstad in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden: interviews met een uitgaanspanel van insiders die vertellen over het trendsettende uitgaansleven, interviews met een panel kwetsbare jeugd waarin professionals zijn vertegenwoordigd die met buurtjongeren werken, een survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij wisselende doelgroepen, en analyse van testuitslagen van de Amsterdamse drugstestservices.

Sinds 2017 wordt de methodiek van Antenne ook toegepast in Antenne Gooi en Vechtstreek en in 2019 is gestart met de landelijke regiomonitor Antenne Nederland.

Antenne Amsterdam 2023

De Amsterdamse drugs- en gebruikersmarkt wordt gekenmerkt door golfbewegingen. Twintig jaar geleden werd in Antenne 2003 een 'nieuwe nuchterheid’ aangekondigd; tien jaar later zagen we in Antenne 2013 meer middelengebruik over de hele linie; en weer tien jaar verder lijken zich onder trendsettende uitgaanders in 2023 de contouren van een hernieuwde nuchterheid af te tekenen. De voetbalsurvey laat zien dat vrijetijdsdomeinen van sport en uitgaansleven overlappen. Sporten en middelengebruik zijn niet noodzakelijk tegenpolen, maar vaak twee kanten van dezelfde medaille. De meeste sporters en uitgaanders zijn mensen die gezonde en ongezonde gewoontes balanceren.

Lees ook het nieuwsbericht: Hardnekkig alcoholgebruik, signalen van matiging uitgaangsdrugs

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 juli 2024