Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

Toelatingseisen

De toelatingseisen zijn afhankelijk van wat je wilt. Wil je graag vanuit een ander beroep leraar worden, dan zijn de eisen anders ten opzichte van het behalen van een tweede bevoegdheid. Bekijk welke situatie op jou van toepassing is.

 Je wilt vanuit een ander beroep leraar worden

Om zij-instromer in beroep te worden in het voortgezet (speciaal) onderwijs moet je beschikken over:

 • Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of wo-opleiding verwant aan het vakgebied.
 • Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke- en beroepservaring.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • (zicht hebben op) een baan in het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo.

Je mag bij het begin van de scholing niet ingeschreven staan als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je een diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen niet.

Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding als je voldoet aan toelaatbaarheidseisen Nederlandstalige opleiding. Je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden enje hebt aantoonbaar voldoende niveau van de Nederlandse taal (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II (alle vier de onderdelen).
* Voor de opleiding Leraar Wiskunde gelden extra eisen ten aanzien van de vakkennis. Je kunt dit met de opleiding bespreken tijdens het intakegesprek.

 Je wilt een tweede onderwijsbevoegdheid halen

De regeling is sinds 1 september 2017 verruimd en daardoor kunnen kandidaten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen gebruik maken van het zij-instroom in beroep traject. Je moet beschikken over:

 • minimaal een lesbevoegdheid (po of vo);
 • een aanstelling als docent;
 • minimaal 2 jaar ervaring in het vo of po

Je wilt onderwijs geven in een van de volgende beroepsgerichte profielen in het vo:  A: bouwen, wonen en interieur; B. produceren, installeren en energie; C. mobiliteit en transport; D. horeca, bakkerij en recreatie

Om zij-instromer in beroep te worden in het voorgezet (speciaal) onderwijs moet je beschikken over:

 • een diploma van een middenkaderopleiding of specialistenopleiding (MBO-4);
 • aantoonbaar hbo- werk en denkniveau;
 • voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG)

Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Mens en Technologie of de opleiding Horeca en Voeding wordt een inschatting gemaakt of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te halen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de pedagogische en didactische bekwaamheden als naar de vakinhoudelijke.

Studiekeuzeplein

Studenten in open ruimte

Heb je praktische vragen of weet je nog niet wat je wilt studeren? Op het studiekeuzeplein staan keuzecoaches, studentendecanen, docenten en studenten voor je klaar.

Naar het studiekeuzeplein

Volgende open dagen

 • Zaterdag 11 februari 2023
 • Dinsdag 4 april 2023 (avond)