Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Onderdelen

Het traject bestaat uit een opleidingsdeel en het werken en leren in de praktijk. Je krijgt gedurende het gehele traject begeleiding. Aan het einde volgt een beoordeling door middel van een assessment.

Opleidingstraject

Je traject duurt maximaal twee jaar en bestaat uit twee onderdelen: het opleidingstraject en werken en leren in de praktijk. Op donderdagen zit je zelf in de schoolbanken. Je kunt je opleiding met een gerust hart ‘maatwerk’ noemen. Voordat je begint voeren we een zogeheten maatwerkgesprek met je. We kijken dan samen waar je staat, wat je wilt en wat je al kan. Dit doen we op basis van de resultaten van jouw geschiktheidsonderzoek. We maken samen afspraken; een ‘route’, en leggen dit vast in een scholingsplan. Het staat je echter vrij om gaandeweg het traject de route aan te passen.

Het studieprogramma bestaat uit een stevige pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische basis. Je verwerft alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om les te kunnen geven en je ontwikkelt je binnen twee jaar tot startbekwaam leraar basisonderwijs. Hier vind je een overzicht van de modules die aangeboden worden. Wil je je nog verder theoretisch verdiepen? Dan kan. Je kunt een aantal vakken (pedagogiek of onderwijskunde) op academisch niveau volgen bij de UvA/ VU.

Werken en leren in de praktijk

De praktijk heeft logischerwijs een hele centrale rol. Want daar pas je toe wat je tijdens je theorielessen leert en ontwikkel je jouw leerkrachtvaardigheden. Je staat er natuurlijk niet alleen voor want jouw basisschool en/of het schoolbestuur begeleidt je. Jouw eigen werksituatie staat centraal. De modules zijn zó opgezet dat je hetgeen wat je leert ook direct in je eigen praktijk kunt toepassen. Ongeacht het leerjaar waaraan je lesgeeft en ongeacht het onderwijsconcept van jouw basisschool.Tijdens het hele traject krijg je begeleiding van een studievoortgangsbegeleider. Er is elke twee weken ruimte voor een individueel gesprek. Je leert ook van je medestudenten; met hen kom je elke andere week samen voor intervisie.

Assessment

Aan het einde van het traject volgt natuurlijk een beoordeling. Dat doen we met een bekwaamheidsassessment: functioneer je op het niveau van een startbekwame leerkracht basisonderwijs? We hanteren daarbij dezelfde criteria als voor reguliere pabo-studenten.

Getuigschrift

Heb je het Zij-instroomtraject succesvol afgerond? Dan ontvang je een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Daarmee ben je bevoegd om te werken als leraar in het basisonderwijs. Gefeliciteerd!

Je ontvangt dus geen bachelorsdiploma leraar basisonderwijs maar een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, een baccalaureaat. Wat betreft bevoegdheid maakt het geen verschil: een baccalaureaat is in die zin gelijkwaardig aan de bachelor leraar basisonderwijs.

Het verschil met de reguliere pabo is dat het Zij-instroom traject een verkort opleidingstraject is. Je staat onbevoegd voor de klas en haalt binnen maximaal twee jaar je bevoegdheid. Je doet geen onderzoek. Reguliere pabo-studenten doen dat wel. Zowel de aard als de omvang van het traject zijn daarom niet vergelijkbaar met een vierjarige bacheloropleiding.

Hoe word ik begeleid tijdens het opleidingstraject?