Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Juridische dienstverlening speelt zich af in een wereld die continu verandert. Als de dienstverlening daarop aan wil blijven sluiten, zal deze mee moeten veranderen. Deze module draait om het verkrijgen van kennis die nodig is bij het diagnosticeren en implementeren van veranderingen binnen organisaties die juridische dienstverlening verzorgen.

Schrijf je in

Cursusprogramma

De cursus bestaat uit vijf werkcolleges, een simulatiespel en een individuele eindopdracht.

Thematiek
  • Wat komt er bij veranderingen kijken?
  • Uit welke elementen bestaan veranderingen?
  • Wat zijn de belangrijkste activiteiten die bij veranderingen horen?
  • Wat is het verschil tussen verbeteren en veranderen?

Ter voorbereiding van de werkcolleges bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je huiswerkopdrachten. 

Lees meer over het programma

Doelgroep

Legal Management is een los te volgen module uit het studieprogramma van de masteropleiding Legal Management. De module is gericht op juridische professionals.

Cursusdagen

De werkcolleges vinden plaats op dinsdag 29-8, dinsdag 5-9, dinsdag 12-9, maandag 19-9 en dinsdag 26-9 van 17.50 - 20.20 uur. Op zaterdag 23-9 van 10.20 tot 16.10 uur vindt het sumulatiespel Verandermanagement plaats.

Kosten

€ 1000 (exclusief eventueel studiemateriaal)

Toelating

De cursus is op masterniveau.

Tijdsinvestering

Reken op een gemiddelde tijdsinvestering van 140 uur (5 EC).

Groepsgrootte

De groep bestaat uit ongeveer 20 deelnemers.

Wat levert deze cursus je op?

  • Je kunt op basis van verschillende veranderparadigma’s en diagnosemodellen de benodigde veranderingen in organisatieprocessen diagnosticeren.
  • Je kunt interventies voorstellen op het gebied van proces- of kwaliteitsmanagement door middel van de inzet van harde en zachte kanten van verandering.
  • Je kunt binnen het voorgestelde proces de interventies begeleiden en/of coördineren om tot de benodigde innovatie te komen.
  • Je kunt je binnen interdisciplinaire samenwerkingsverbanden (in een simulatie) motiveren wat jouw eigen beïnvloedingsstijl is en die van anderen en hoe deze doorwerken op de voorgestelde verandering.

Heb je een vraag?