Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Wil jij je als PDG-coach graag verdiepen in intervisie? In deze training leer je de rol van intervisor in de vingers te krijgen. In het PDG-traject is intervisie een verplicht onderdeel op school en vaak wordt een ervaren (PDG-)coach gevraagd om de intervisie te begeleiden. Het volgen van deze training maakt dat mogelijk. Intervisie is een methode om met anderen uit de beroepsgroep te reflecteren op vraagstukken uit de praktijk.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
docent geeft les aan twee studenten

Programma

Voor startende docenten in opleiding is intervisie een welkome aanvulling op het programma in het PDG-traject. Het draagt bij aan de ontwikkeling van individu en organisatie. Jij ontwikkelt je tot intervisor tijdens deze training en gaat aan de slag met de randvoorwaarden voor effectieve intervisie, de kwaliteiten van een intervisor, de structuur van een bijeenkomst en volgt diverse werkvormen. Na 4 bijeenkomsten op locatie heb je 2 online bijeenkomsten. Kennisoverdracht en het oefenen van begeleidingsvaardigheden wisselen elkaar af. Voor het oefenen breng je eigen casuïstiek mee waarin jouw ervaring en beleving centraal staat. Tijdens de training begeleidt je een groep van 4 à 8 deelnemers. Bij voldoende aanwezigheid (80%) en actieve deelname (de opdrachten zijn gemaakt en van feedback voorzien) ontvang je aan het eind van de training een bewijs van deelname.

Leerdoelen
  • Bewaken van de randvoorwaarden voor effectieve intervisie.
  • Gestructureerd en doelgericht voorbereiden van een intervisie.
  • Procesmatig begeleiden van een bijeenkomst.
  • Werken met wat zich voordoet in het hier-en-nu.
  • Jezelf kennen als intervisor en weten welke kwaliteiten er al zijn die je verder wilt ontwikkelen.
  • Weten welke positie je inneemt als intervisor binnen jouw organisatie.

Doelgroep

De training Intervisiebegeleiding is voor PDG-coaches.

Cursusdagen

Woensdag van 9.00u - 12.30u. De cursusdata voor het studiejaar 2022-2023: 18 januari 2023, 8 februari 2023, 8 maart 2023, 29 maart 2023, 10 mei 2023, 7 juni 2023.

Kosten

Deelname bedraagt € 1.595 per persoon. De kosten van het materiaal: € 24,50 (boek: Groot, A. de & G. Nobel 2017, Intervisie in het onderwijs. Een goudmijn).

Toelating

Je hebt min. 3 jaar ervaring als docent en een lesbevoegdheid of aan het PDG-gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid. Je bent geschoold coach met min. 1 jaar ervaring. Je hebt toestemming voor intervisie-opname.

Tijdsinvestering

Het programma bestaat uit 34 uur: 4 dagdelen training, 12 uur zelfstudie, werken aan verwerkingsopdrachten en het bijwonen van 2 intervisiebijeenkomsten (inclusief voorbereiding).

Groepsgrootte

De trainingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de trainer Lidewiet Driessen
l.w.driessen@hva.nl(opent in nieuw venster)
Neem voor overige vragen contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)