Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Ben jij een PDG-coach en wil je je kennis uitbreiden om zichtbare kwaliteiten van docenten en leerlingen te verstevigen? In deze training leer je op microniveau te kijken naar de interactie in de les door middel van beeldbegeleiding. De focus ligt niet zozeer op klassenmanagement en didactiek. Beeldbegeleiding is een begeleidingsvorm waarin je korte beeldopnames maakt van een student/docent in interactie met de leerlingen. Jij als begeleider analyseert de opnames en bespreekt dit.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
docent staat voor klas en wordt met camera opgenomen

Programma

Beeldbegeleiding biedt de gelegenheid om een fragment te herhalen en daarbij vanuit verschillende perspectieven te kijken. Het is daarmee een rijke leerervaring. Beeldbegeleiding is ook bijzonder effectief en heeft een positieve insteek: je bouwt voort op de zichtbare kwaliteiten van de docent en de leerlingen. Kennisoverdracht en oefenen wisselen elkaar af in deze training. Vanuit vertrouwen in hun ontwikkeling werk je samen met de student/docent aan een positieve relatie tussen docent en leerlingen die de basis vormt voor een lerende omgeving. Je brengt eigen beeldopnames in. Bij voldoende aanwezigheid (80%) en actieve deelname (de opdrachten zijn gemaakt en van feedback voorzien) ontvang je een bewijs van deelname. We werken met het boek 'De leraar in beeld' van M. Bouwhuis.

Leerdoelen
  • Voeren van een intakegesprek met de student/ docent (begeleidende verhouding tussen jou en de student/docent).
  • Maken van beeldopnames in een les en ontwikkelinggericht kijken naar opnames. Er is toestemming voor beeldopnamen.
  • Een selectie maken van geschikte fragmenten en daar een micro-analyse van maken.
  • Kwaliteiten formuleren van de gefilmde student/docent en richten op de basisbehoeftes van de student/docent én van de leerlingen.
  • Voeren van ontwikkelgericht begeleidingsgesprek met de student/docent aan de hand van de beeldopnames gericht op activeren.

Doelgroep

Je bent een PDG-coach die een cursist begeleiden.

Cursusdagen

1 november van 09.00 - 12.30, 29 november van 09.00 - 12.30, 17 januari van 09.00 - 12.30, 7 februari van 09.00 - 12.30, 13 maart van 09.00 - 11.00 (online), 17 april van 09.00 - 11.00 (online).

Kosten

De kosten bedragen € 1.595 per persoon. Dit is inclusief 2 intervisiebijeenkomsten.

Toelating

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als docent en een lesbevoegdheid of aan het PDG-gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid. Je bent geschoold als coach met minimaal 1 jaar ervaring. Je hebt een videocamera.

Tijdsinvestering

Het programma bestaat in totaal uit 34 uur: 4 dagdelen training, 12 uur zelfstudie, het maken van verwerkingsopdrachten en het bijwonen van 2 intervisiebijeenkomsten (inclusief voorbereiding).

Groepsgrootte

De trainingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de trainer Frouke Visser
f.m.visser@hva.nl(opent in nieuw venster)
Neem voor organisatorische vragen contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)