Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Als kandidaat zij-instromer sta je meteen voor de klas. Je hebt nog geen bevoegdheid en je bereidt jezelf voor op het geschiktheidsonderzoek. Deze eerste periode heb je misschien behoefte aan meer pedagogisch-didactische ondersteuning náást de begeleiding die je al vanuit school ontvangt. De HvA biedt met ‘Pas voor de Klas’ een traject om in deze behoefte te voorzien en geeft je de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere kandidaat zij-instromers en zo ook van elkaar te leren!

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
docent geeft les in de klas

Programma

Het traject biedt jou als kandidaat zij-instromer in het tweedegraadsgebied didactische en pedagogische handvatten voor het verzorgen van onderwijs. Dit sluit aan bij de inhoud van de initiële fase van de lerarenopleiding. Voor de theorie maken we onder andere gebruik van de 6 rollen van de leraar van Martie Slooter. Jouw lespraktijk staat centraal: je neemt deel aan bijeenkomsten en brengt praktijkcasussen in zodat de training optimaal aansluit op je behoeften. Ervaringen van andere deelnemers bieden je ook een manier om te leren, zowel met als van elkaar. Deelname is niet verplicht voor deelname aan het geschiktheidsonderzoek en het zij-instroom in beroep scholingstraject.

Thema's
  • Klassenmanagement/orde houden (onder meer door inzet van drama-training).
  • Groepsvorming en leerklimaat.
  • Bevorderen van interactie in de klas.
  • Structuur van lessen.
  • Passende werkvormen.
  • Het geven van feedback en instructie.
  • Omgaan met de methode die op school gebruikt wordt.
Evaluatie

De evaluatie van het programma vindt doorlopend plaats. Aan het einde van de cursus wordt het traject met de cursisten geëvalueerd.

Doelgroep

Je bent een kandidaat zij-instromer die onbevoegd voor de klas staat en je bereidt je voor op het geschiktheidsonderzoek voor het zij-instroom in beroep scholingstraject dat tot een tweedegraadsbevoegdheid leidt.

Cursusdagen

De data voor de algemene bijeenkomsten zijn woensdag 31 augustus, 7 september, 14 september en 5 oktober 2022 van 15:00-18:00 op de HvA. Voor de intervisie en de begeleiding/coaching worden afspraken ingepland.

Kosten

De kosten bedragen € 1.224. Het is overigens altijd mogelijk om tegen kosten extra individuele begeleiding (coaching, supervisie etc.) bij te boeken. Dit kun je overleggen met je docent.

Toelating

Je beschikt over (of hebt zicht op) een werkgeversovereenkomst met een vo- of mbo-school.

Tijdsinvestering

Het traject bestaat uit een startbijeenkomst, 3 algemene bijeenkomsten van 3 uur, 3 intervisiebijeenkomsten van 1,5 uur (in groepen van 3-4 deelnemers), individuele begeleiding/coaching en evaluatie met de kandidaten en schoolbesturen.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers (starten bij een minimum van 6). Voor de start in september wordt dit uiterlijk bepaald op 24 augustus 2022.

Docenten

Je krijgt les van een team van lerarenopleiders die ervaring hebben met het begeleiden van zij-instromers. Zij zijn kundig in het geven van supervisie en intervisie, nemen assessments af en zijn daarnaast ervaren instituutsopleiders.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Neem bij vragen over dit traject contact op met het Onderwijsbureau
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)
Neem voor informatie over het geschiktheidsonderzoek contact op met het Loket Assessments
assessment-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)
020-599 55 63(opent in nieuw venster)