Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

STAP-budget

Hier vind je meer informatie over het aanvragen van STAP-budget.

Heb je belangstelling om met behulp van het STAP-budget tegemoetkoming in studiekosten aan te vragen? Lees dan onderstaande goed door om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget heb je een STAP Aanmeld Bewijs (SAB) nodig waarmee je de subsidie aan kunt vragen. De HvA kan het SAB pas afgeven als je toelaatbaar bent. Dit komt er concreet op neer dat legitimatie en diploma in ons bezit zijn, je stage- of werkplek geregeld is en de intake positief is afgerond. Let op: de intake kan alleen plaats vinden als aan de andere voorwaarden is voldaan.

Je kunt het SAB aanvragen bij onderwijsbureau-foo@hva.nl

Je kunt gebruik maken van 2 subsidierondes: juli en september. Voor de subsidieronde van juli 2023 dient je inschrijving op 20 juni 2023 rond te zijn. Voor de subsidieronde van september 2023 is de deadline 20 augustus 2023. Houd er rekening mee dat de subsidie per ronde binnen enkele minuten al vergeven is. Om meer kans te maken op het STAP-budget, raden we je aan om vroegtijdig je werk- of stageplek te regelen. Op die manier kun je twee pogingen doen om het budget te verkrijgen.

Voor meer informatie over STAP, zie www.hva.nl/stap en www.uwv.nl/stap.