Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Als leerkracht in de regio Amsterdam heb je te maken met een instroom van basisschoolleerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed mee te kunnen komen in de klas en het maximale uit zichzelf te halen. Dit zorgt voor verschillen in taalvaardigheid in je klas. Dat kan leiden tot vragen als: 'hoe ga ik om met deze verschillen?' en 'hoe bied ik elk kind de kansen die het verdient?' In de cursus ga je als leerkracht op zoek naar antwoorden.

Heb je een inhoudelijke vraag?
Stel je vraag aan de cursuscoördinator
(opent in nieuw venster)
docent geeft les aan groep kinderen

Programma

Tijdens 9 bijeenkomsten leer je om je praktisch-didactisch handelen theoretisch te onderbouwen en je handelingsrepertoire te vergroten. Deelname moet leiden tot meer handelingszekerheid. Je verwerkt literatuur en casuïstiek uit de praktijk staat centraal. De volgende thema's komen aan bod: eerste-/tweede taalverwerving, doelen voor nieuwkomers/intake/toetsing, benaderingen en didactische modellen, meertaligheid, taalaanbod/interactie/buitenschools leren, woordenschat/mondelinge taalvaardigheid, lezen/schrijven. Bij elk thema horen praktijkopdrachten. Je krijgt les van trainers van de pabo en de lerarenopleiding. Je rondt de cursus af wanneer je in ieder geval 80% aanwezig bent en minimaal 4 praktijkopdrachten aantoonbaar uitvoert.

Doelen
  • Kennen van theorieën over (tweede-) taalverwerving en het vergroten van het maken van didactische keuzes op basis van deze theorieën.
  • Het beargumenteerd vormgeven van het onderwijs.
  • Inzetten van didactische middelen ter bevordering van de basisvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat).
  • Een kritische houding over materialen, toetsen en didactische uitgangspunten.
  • (Her)kennen van struikelblokken in communicatie en hiermee om kunnen gaan.
  • Vertalen van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk en collega’s hierin begeleiden en ondersteunen.

De volgende materialen komen aan de orde tijdens de cursus: Kuiken, F. & A. Vermeer (2013). Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, Diverse handouts

Doelgroep

Je bent leerkracht in het primair onderwijs.

Cursusdagen

De cursusdata zijn in overleg met de werkgever.

Kosten

Bepaling van de kosten gaat in overleg met de opdrachtgever.

Toelating

Dit is een in-company cursus. Dat betekent dat deze alleen wordt aangeboden aan een team leerkrachten van een school/scholenkoepel.

Tijdsinvestering

De studielast bestaat uit 9 bijeenkomsten van elk 3 uur. Reken per bijeenkomst op 3 uur voorbereiding en op 26 uur aan praktijkopdrachten. De totale studielast is 80 uur.

Groepsgrootte

Je meldt je samen met collega's aan. De groepsgroote is afhankelijk van het aantal collega's wat zich aanmeldt.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Neem contact op met de cursuscoördinator Tinneke Bunnik
m.c.a.bunnik@hva.nl(opent in nieuw venster)
06- 211 55 678(opent in nieuw venster)

Inschrijven

Heb je als leerkracht belangstelling? Onderzoek dan of collega’s ook interesse hebben en informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.