Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

In de regio Amsterdam alleen al staan 35 montessori basisscholen. De vraag naar bevoegde montessori leerkrachten is daarom groot. Ben jij een leerkracht en wil je graag op een montesossorischool aan de slag? De opleiding Montessori Basisbekaam geeft je als leerkacht handvatten voor het begeleiden van kinderen in het montessori basisonderwijs.

Schrijf je in(opent in nieuw venster)
docent geeft les aan groep kinderen

Programma

De opleiding kent 3 pijlers: theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling tot montessori leerkracht. De opleiding heeft een internationaal karakter door het gebruik van montessori-ontwikkeling en -onderzoek. Je leert in een voorbereide omgeving met het montessorimateriaal en werkt aan een onderzoekende houding. De theorie bevat, naast het gedachtegoed van Maria Montessori, recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek. De opleiding organiseert een stageplaats op een montessorischool wanneer je daar nog niet werkt. Je rondt de montessoriopleiding af met een examen. Het examen bestaat uit een gesprek waarbij je je bekwaam toont op 3 niveau's.

Examenniveaus
  • Theoretische kennis en vaardigheden van het montessoribasisonderwijs.
  • Praktische kennis en vaardigheden in het montessoribasisonderwijs.
  • Persoonlijke ontwikkeling binnen het montessorionderwijs (aangetoond met een portfolio).

Voor deze opleiding werkt de Pabo HvA met het werkveld samen. In het kader van ‘Samen opleiden’ krijg je begeleiding van een (door de HvA-erkende) montessorischoolopleider. Je ontvangt een certificaat van de Nederlandse Montessori Vereniging wanneer je de opleiding met een voldoende afrondt.

Doelgroep

Je bent een (startende) leerkracht die werkt of wil werken in het montessoribasisonderwijs.

Cursusdagen

De start is in september 2022 tot eind juni 2023. In totaal zijn 14 bijeenkomsten op woensdagen van 15.00 uur – 18.00 uur.

Bekijk alle data

Kosten

De kosten bedragen € 1952. Dit bedrag is inclusief 2 praktijkbezoeken.

Toelating

Je beschikt over een pabo-diploma.

Tijdsinvestering

De studielast bedraagt 136 uur.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers

Verder studeren

cursisten lopen trap op

Heb je de opleiding Montessori Basisbekwaam afgrond? Dan kun je deelnemen aan de opleiding Montessori Vakbekwaam. Ook biedt de HvA mogelijkheden tot professionalisering voor individuele leerkrachten en teams in de vorm van: voor- en vroegschoolse educatie vanuit de montessorivisie, teambijeenkomsten ter voorbereiding op montessorivisitaties, begeleiding/advies over de implementatie van een bij je school passend Kind Volg Systeem, alumnibijeenkomsten en opfriscursussen.

Meer informatie Montessori Vakbekwaam