Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Wil jij binnen jouw school aan de slag met onderwijsontwikkeling? Kies dan voor de leergang Leiderschap van Leraren. In de leergang krijg je ondersteuning om binnen je school het initiatief te nemen bij onderwijsontwikkeling en collega's daarbij te betrekken. Ook met collega’s van andere Amsterdamse scholen creëer je inzichten rond onderwijsontwikkeling en veranderprocessen. Het is daarmee zowel een persoonlijk leiderschapstraject als een traject gericht op schoolontwikkeling.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
docenten in overleg

Programma

Systematisch samen werken aan goed onderwijs betekent dat je het initiatief neemt bij onderwijsontwikkeling en daarbij op basis van expertise en affiniteit invloed uitoefent op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school. Dit is teacher leadership, oftewel leiderschap van leraren. Het vraagt van scholen en schoolleiders dat zij leiderschap delen en van jou als leraar dat je je leiderschap herkent, vertaalt naar handelen en anderen daarbij betrekt. In deze cursus ga je daarmee aan de slag. Je neemt met minimaal 2 collega’s van jouw school deel. Je koppelt een persoonlijke ontwikkelvraag aan een ambitie ten aanzien van het team en de eigen school. Tussentijds krijg je de opdracht om in je eigen school aan de slag te gaan en jouw kennis en inzichten collectief te maken. Wat je daarin op school tegenkomt, gebruik je als input voor de volgende bijeenkomst. Naast de veranderkundige focus vormen Persoonlijk Leiderschap en Communicatie belangrijke onderleggers in dit traject. De leergang is een samenwerking met de HvA, Montessori Scholengroep Amsterdam, Esprit Scholen en het project Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep.

Doelen
 • Stimuleren van persoonlijke leiderschapsontwikkeling van leraren.
 • Stimuleren van onderwijsontwikkeling en innovatie (voor het vergroten van de ontwikkelkansen van de leerlingen binnen de school).
 • Stimuleren van het delen van leiderschap op scholen. 

Bekijk de leergang in schema.

Uitgangspunten en ontwerpcriteria
 • Congruentie van inhoud en opzet.
 • Focus op leerlingen en goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving.
 • Focus op Amsterdam.
 • Organiseren, creëren en teweegbrengen.
 • Leren van en met elkaar.
 • Ontwikkeling en leren is een proces.
 • Een actieve community.

Doelgroep

Je bent leraar in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met minimaal 3 jaar onderwijservaring.

Cursusdagen

Het programma bestaat uit 5 werkbijeenkomsten van 1 dag, 3 masterclasses en 3 intervisie-sessies. De werkbijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 9.30-16.30 uur. De intervisiebijeenkomsten op vrijdagmiddag van 13.30-16.30 uur. De Masterclasses zijn op donderdagen van 16.00-19.00 uur.

Meer informatie

Kosten

De kosten bedragen € 975 voor Amsterdamse leerkrachten en € 1.200 voor leerkrachten buiten Amsterdam. De gemeente Amsterdam levert vanuit de Taskforce Lerarentekort een bijdrage aan de kosten voor Amsterdamse leraren.

Toelating

Je hebt mimimaal 3 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwjs. MInimaal 2 andere collega's van jouw eigen school moeten zich ook aanmelden.

Tijdsinvestering

In totaal 100 uur: 48 uur contacttijd en 52 uur zelfstudie en opdrachten.

Groepsgrootte

De groep gaan van start bij minimaal 15 deelnemers.

Wat levert de cursus je op?

 • Persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling en rolontwikkeling, inzicht in veranderprocessen.
 • Schoolniveau: collectieve verandering in de kansen van leerlingen, en een bijdrage aan het delen van leiderschap binnen de school.
 • Amsterdams niveau: gedeelde kennis en inspiratie tussen scholen.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Vervolgmogelijkheden

Voor diegenen die zich na afloop van de leergang verder willen verdiepen, kan een masteropleiding rond leren en innoveren een interessante vervolgstap zijn. Het volgen van de leergang Leiderschap van Leraren kan leiden tot een verlaging van de studielast bij de masters Pedagogiek of Professioneel Meesterschap van de HvA.

Ga naar alle opleidingen