Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Ben je als mbo-docent op zoek naar houvast voor het aanleren van een onderzoekende houding bij studenten die een economische studie volgen? Tijdens deze training krijg je tools en inzichten aangereikt waarmee je studenten motiveert tot kritisch observeren, nieuwsgierig zijn, analytisch denken en planmatig werken.

Schrijf je in

Programma

Om succesvol te studeren in het hbo hebben studenten kennis en vaardigheden nodig om praktijkgericht onderzoek te doen. Doorstromers vanuit het mbo worden alvast hierop voorbereid door hen te stimuleren een onderzoekende houding aan te nemen. Dit betekent dat ze Kritisch observeren en vragen stellen, Nieuwsgierig zijn, Analytisch denken en Planmatig werken. Deze houding helpt studenten om, eenmaal binnen het hbo, succesvol onderzoek te doen. Dat zorgt ervoor dat studenten plezier krijgen in onderzoekend leren en onderzoek doen, wat uiteindelijk het studentsucces vergroot. KNAP-cursisten gaan tijdens de training actief aan de slag met manieren om de onderzoekende houding van hun mbo-studenten te stimuleren. Deze bevindingen nemen ze mee naar hun eigen organisatie om vervolgens in de praktijk te brengen.

Inhoud training

De startbijeenkomst gaat in op waar mbo-studenten tegenaan lopen bij hun start in het hbo. Ook delen cursisten hun ervaringen met het voorbereiden van mbo-studenten op het hbo. Daarna staat tijdens elke bijeenkomst één letter centraal:
 

- Kritisch
- Nieuwsgierig
- Analytisch
- Planmatig


Elke bijeenkomst heeft dezelfde opbouw. We starten met een terugblik op de afgelopen periode. Daarna volgt een beschouwing van een (gast)spreker vanuit verschillende theorieën en denken we met elkaar na over wat we (kunnen) verwachten van studenten. Vervolgens oefenen we in subgroepen met het stimuleren van een onderzoekende houding. We sluiten af met een aanpak voor de komende periode: hoe kunnen we dit vertalen naar de eigen praktijk, hoe kunnen we dit met onze mbo-studenten oefenen?

 

De laatste trainingsdag 'Train de Trainer' is facultatief. Je krijgt de de kans om te leren hoe jij zelf de training kan verzorgen en collega’s kan opleiden. Je leert hoe je op een didactisch verantwoorde manier een leerbijeenkomst opzet en uitvoert. En je past de theorie direct toe op een eigen casus.

 

De training wordt verzorgd door Bianca Bloemen. Bianca heeft jarenlange ervaring bij de opleiding Human Resource Management waar zij o.a. de Train de Trainer verzorgd. Daarnaast werkt zij sinds 2007 als trainster via haar eigen bedrijf Bloeiende Zaken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor mbo-docenten uit de regio Noord Holland/Flevoland, die les geven aan mbo-studenten die een economische studie volgen.

Cursusdagen

Donderdag 13 oktober 2022; donderdag 10 november 2022; donderdag 15 december 2022; donderdag 12 januari 2023; donderdag 16 februari 2023; donderdag 16 maart 2023; Donderdag 6 april 2023 (facultatief). Tijd: 09:30-13:00.

Kosten

€ 0,00

Toelating

Je voldoet aan de volgende voorwaarden: Je bent een Mbo-docent uit de regio Noord Holland/Flevoland, geeft les aan mbo-studenten die een economische studie volgen, bent bereid tot actief participeren, bent 100% aanwezig, je hebt support en tijd van de leidinggevende om deel te nemen, 2 personen per organisatie, bent actief binnen de eigen organisatie aan de slag met de opgedane kennis en vult een vragenlijst aan het begin en het einde van de training in.

Tijdsinvestering

De training duurt 6 maanden, met één bijeenkomst per maand. Een bijeenkomst duurt een dagdeel. De laatste 'Train de Trainer'-bijeenkomst is faculatief.

Groepsgrootte

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Wat levert deze cursus je op?

  • Bewijs van deelname bij 100% aanwezigheid.
  • Deskundigheid hbo-vaardigheid KNAP-(intervisie)training.
  • Zichtbaar impact en eigen onderwijspraktijk.
  • Community netwerk.
  • Gemotiveerde en goed op het hbo voorbereide studenten in eigen les en organisatie.

Docenten

De KNAP-training wordt gegeven door Ris Klerk - Oprel en medewerkers van de Faculteit Business en Economie. Ris is verbonden aan de economische faculteit en werkt op al jaren op het snijvlak van psychologie, gedragsverandering en loopbaanbegeleiding & welzijn. Sinds 2020 werkt zij als coach & trainer voor haar eigen bedrijf B- Beyond Sport.

Meer informatie?

Mail ons je vraag

Inhoudelijke vragen
Janke-Neeltje Schutter
j.n.schutter@hva.nl(opent in nieuw venster)
Telefonisch contact opnemen
06-4037 392(opent in nieuw venster)