Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

Toelating

Bekijk de toelatingseisen voor een zij-instromer in beroep in het voortgezet onderwijs.

 Je wilt vanuit een ander beroep leraar worden.

Om zij-instromer in beroep  te worden in het voortgezet (speciaal) onderwijs moet je beschikken over:

 • Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of wo-opleiding verwant aan het vakgebied.
 • Voor het onderwijs voldoende maatschappelijke- en beroepservaring.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • (zicht hebben op) een baan in het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo. 
 • Je mag bij het begin van de scholing niet ingeschreven staan als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen niet.
 • Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding als je voldoet aan toelaatbaarheidseisen Nederlandstalige opleiding. Je diploma voldoet aan de niveauvoorwaarden en je hebt aantoonbaar voldoende niveau van de Nederlandse taal (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II (alle vier de onderdelen).  

* Voor de opleiding Leraar Wiskunde gelden extra eisen ten aanzien van de vakkennis. Je kunt dit met de opleiding bespreken tijdens het intakegesprek.

Je wilt een tweede onderwijsbevoegdheid halen

De regeling is sinds 1 september 2017 verruimd en daardoor kunnen kandidaten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen gebruik maken van het zij-instroom in beroep traject.  Je moet beschikken over: 

 • minimaal een lesbevoegdheid (po of vo);
 • een aanstelling als docent;
 • minimaal 2 jaar ervaring in het vo of po

Je wilt onderwijs geven in een van de volgende beroepsgerichte profielen in het vo:  A: bouwen, wonen en interieur; B. produceren, installeren en energie; C. mobiliteit en transport; D. horeca, bakkerij en recreatie

Om zij-instromer in beroep te worden in het voorgezet (speciaal) onderwijs moet je beschikken over:

 • een diploma van een middenkaderopleiding of specialistenopleiding (MBO-4);
 • aantoonbaar hbo- werk en denkniveau;
 • voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag(opent in nieuw venster) (VOG)

Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Mens en Technologie of de opleiding Horeca en Voeding wordt een inschatting gemaakt of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te halen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de pedagogische en didactische bekwaamheden als naar de vakinhoudelijke.