Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

Onderdelen

Er zijn een aantal te nemen stappen. Eerst heb je een intakegesprek, daarna ga je aan de slag met je portfolio. Heb je je portfolio afgerond? Dan meld je je aan voor het geschiktheidsonderzoek.

Intakegesprek

Je meldt je aan voor het vrijblijvende intakegesprek op de pagina Aanmelden. Let op: bij de aanmelding moet je een geldig identiteitsbewijs en een bachelor- of masterdiploma uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand.

Op basis van je aanmelding krijg je een gesprek met de intaker van de door jou gekozen opleiding. Hier volgt een eerste check of je voldoet aan de criteria en wordt bepaald of je al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt om in maximaal twee jaar het Zij-instroom in Beroeptraject te kunnen afronden. Het is ook voor jou een check of dit traject wel bij je past.

Schrijven en samenstellen portfolio

Een belangrijk onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het samenstellen van een portfolio waarin je zichtbaar maakt wat je actuele ontwikkelingsniveau is op elk van de beroepscompetenties van de tweedegraadsleraar. Je ontvangt een handleiding, waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten. In ieder geval neem je je Eerder Verworven Competenties (EVC’s) en behaalde diploma’s in het portfolio op. Over het samenstellen van het portfolio en het geschiktheidsonderzoek krijg je meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor krijg je na je intakegesprek een uitnodiging. 

Het afgeronde portfolio stuur je naar assessment-foo@hva.nl. Het bureau checkt het portfolio op volledigheid (niet op inhoud).  Als het volledig is dan plant het bureau in overleg met jou en de assessoren een dag en tijd in voor de afname van het geschiktheidsonderzoek. Tussen het inleveren van het portfolio en het afronden van het geschiktheidsonderzoek zit ongeveer 6 tot 8 weken.

Geschiktheidsonderzoek

Je vraagt het geschiktheidsonderzoek zelf aan. Hiervoor heb je wel toestemming nodig van je werkgever. Laat daarom voordat je het portfolio inlevert de werkgeversverklaring(opent in nieuw venster) door je werkgever ondertekenen en stuur deze naar assessment-foo@hva.nl.  Met de werkgeversverklaring vraagt je werkgever het geschiktheidsonderzoek aan en gaat akkoord met de kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht als de datum voor het assessment is vastgesteld.

Twee getrainde assessoren nemen het assessment af. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Je geeft een (zelfstandige) les op de school waar je werkt/gaat werken. De les is in het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen.
  2. Je voert een reflectiegesprek over de gegeven les.
  3. Je voert een beoordelingsgesprek (d.m.v. een criteriumgericht interview) naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde lessen.

Na afloop krijgt je direct mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen tien werkdagen ontvang je ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment krijg je een geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Met deze geschiktheidsverklaring kan je werkgever de subsidie(opent in nieuw venster) aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal €20.000. Meer informatie hierover vind je op de pagina kosten.