Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

Bijeenkomsten

De scholing kent meerdere bijeenkomsten waarbij elke keer een bepaalde kernwaarde centraal staat om te bespreken en mee aan de gang te gaan. Daarnaast krijg je coaching om toe te werken naar de eindpresentatie en meesterproef.

Wat ga je leren?

De professionele houding van jou als daltonleraar op de werkvloer dóet ertoe! Jij bent de spil: door vergroting en verdieping van je denk- en handelingsrepertoire nemen ontwikkelkansen voor kinderen toe.

De scholing werkt toe naar de meesterproef: het actieonderzoek en de ideale daltondag. Door middel van experimenten en een actieonderzoek bewijs je je persoonlijke ontwikkeling als daltonleraar en laat zien welke acties leiden tot bewust bekwaam handelen. Dit gebeurt op basis van de ontwikkelde visie, de kernwaarden en de theorie van Helen Parkhurst. Het actieonderzoek daagt je uit je onderwijspraktijk te verbeteren en daarop te reflecteren. Je toont aan dat je ontwikkeling waardevol is voor de schoolontwikkeling, en onderbouwt en beargumenteert met aanbevelingen aan het team.

Inhoud van de bijeenkomsten

  1. Visievorming:   Tijdens de eerste bijeenkomst staat het gedachtegoed van Helen Parkhurst centraal.
  2. Kernwaarde zelfstandigheid: Vertalen van gedachtengoed Helen Parkhurst naar pedagogisch en didactisch handelen t.a.v. zelfstandigheid. De rol van de leraar om zelfstandigheid te vergroten en het bevorderen van executieve functies staat centraal in deze bijeenkomst.
  3. Kernwaarde vrijheid/verantwoordelijkheid: Wat betekent vrijheid/verantwoordelijkheid ten aanzien van instructie, keuzemogelijkheden en eigenaarschap van het kind? De invloed van vrijheid op het pedagogisch klimaat in de groep diepen we uit.
  4. Kernwaarde samenwerken: Samenwerken op didactisch, pedagogisch en organisatorisch niveau en het waarom en hoe van coöperatief leren.
  5. Kernwaarde doelmatigheid/effectiviteit: Betekenisvol inzetten van (week)taken, periodetaken en assignments. Hoe kun je kansen binnen de (week)taak vergroten t.b.v. het eigenaarschap van het kind?
  6. Kernwaarde doelgerichtheid en reflectie: Stimuleren van het denken bij kinderen door reflectie en hogere orde denkvragen.
  7. Leren zichtbaar maken: Hoe kun je het leren zichtbaar maken met behulp van succescriteria en het formatief assessment?
  8. Zelfsturing Hoe kun je zelfsturing stimuleren? Hoe kan de methodiek van Iself hierbij ondersteunend zijn?
  9. Coaching op maat t.b.v. het actieonderzoek en de ideale daltondag.
  10. Presentaties Meesterproef en feestelijke afsluiting.