Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Wil je als niet-archivaris meer weten over archivistiek? In 10 seminars krijg je een overzicht van het vakgebied. De seminars worden gegeven door deskundigen uit de praktijk.

Programma

Archiefinstellingen staan middenin de maatschappij. Steeds minder medewerkers hebben een archivistische achtergrond. Deze seminarcyclus biedt een kennismaking op hoofdlijnen van de moderne archivistiek voor managers en stafleden. In tien seminars krijg je een overzicht van elk deelterrein door een deskundige uit de praktijk.

Wat leer je in 10 seminars?
 • Organisatie van het archiefwezen.
 • Toegankelijkheid.
 • Toegankelijk maken.
 • Kwaliteit.
 • Digitaal archief.
 • Digitalisering van analoog materiaal.
 • Archiveringssystemen.
 • Waardering en selectie.
 • Openbaarheid.
 • Afronding en samenhang.

Doelgroep

De cursus is gericht op stafmedewerkers en managers die een overview willen van het vakgebied van de archivistiek. Je werkt bij een archief- of overheidsorganisatie of een bedrijf. De cursus is op hbo+ niveau.

Cursusdagen

De cursus bestaat uit 5 cursusdagen van 9:30 - 16:30 uur.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 2.000.

Toelating

De cursus is op hbo+ niveau.

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit vijf dagen van zes contacturen elk. Per seminar wordt een korte voorbereiding gevraagd.

Groepsgrootte

Maximaal 15 cursisten.

Waarom deze cursus?

 • Je leert het archiefbestel in Nederland kennen.
 • Je kent de kern van informatiebeheer, kwaliteit en archiveringssysteem.
 • Archieven zijn de dienstverlener voor betrouwbare informatie aan burger en maatschappij.

Heb je een vraag?

Neem contact op team Archivistiek

Contactpersoon
Archiefschool
Onderwijsbureau HBO-ICT