Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

De cursus in het kort

Wil je meer weten over archiefrecht? In deze cursus krijg je een compleet overzicht van de (internationale) wet- en regelgeving voor informatiebeheer in Nederland. Waar zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd? Na het volgen van deze cursus hebben de Woo en de modernisering van de Archiefwet geen geheimen meer voor je.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)

Programma

In deze cursus krijg je een beeld van het volledige wettelijke kader voor het archiefbeheer. Je leert over de Archiefwet 1995, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet Openbare Overheid (Woo). Ook de modernisering van de Archiefwet 2021 komt aan bod.

Wat leer je in deze cursus?
 • Je leert wet- en regelgeving in een internationaal kader kennen.
 • Je kent de hiërarchie en onderlinge samenhang van het recht op de informatiehuishouding.
 • Je kent de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het archiefbeheer.
 • Je past wetgeving toe op je eigen werkpraktijk. 

Doelgroep

De cursus Archiefrecht en archiefnormen is gericht op archief- en informatieprofessionals die werkzaam zijn in de informatiehuishouding en het erfgoed. Deze cursus is op hbo+ niveau.

Cursusdagen

De cursus bestaat uit 3 dagen van 9:30 uur tot :30 uur. Cursusdata: 28 oktober, 4 en 11 november 2022. Locatie: Amsterdam, exacte locatie volgt. Er is geen specifieke voorbereiding nodig. Je kunt casussen aanbrengen.

Kosten

Deelnemen aan de cursus kost € 1.300.

Toelating

De cursus is op hbo+ niveau.

Tijdsinvestering

De deelnemer kan een casus uit de eigen werkpraktijk inbrengen.

Groepsgrootte

Maximaal 12 cursisten.

Waarom deze cursus?

 • Je leert over wet- en regelgeving die relevant is voor jouw werkpraktijk.
 • Door deze cursus leer je de archiefwetgeving als een onderling samenhangend geheel te zien.
 • Je werkt aan casussen vanuit het perspectief van archiefvormers en -beheerders.

Wat levert het je op?

 • Kennis van wet- en regelgeving om zelfstandig toe te passen op je werkzaamheden.
 • Inzicht in de samenhang en hiërarchie van wetgeving.
 • Kennis over verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de informatiehuishouding.
 • Kennis van internationale standaarden en regelgeving.

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Archivistiek

Contactpersoon
Marieke de Haan
coördinator Archiefschool
Telefoon
020-5951610(opent in nieuw venster)
(werkdagen 10:00 - 16:30)