Hogeschool van Amsterdam

Voor wie?

Het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject is bedoeld voor mensen die:   

  •  voldoen aan de wettelijke eisen
  • een geschiktheidsonderzoek hebben afgelegd, positief afgerond en in het bezit zijn van een geldige geschiktheidsverklaring.
  • als onbevoegd docent in dienst zijn bij een school(bestuur) en dus als zij-instromer werkzaam op een school voor voortgezet onderwijs.

Wettelijke eisen

De eisen die worden gesteld aan (kandidaat) zij-instromers zijn wettelijk bepaald en worden op hoofdlijnen beschreven op  de website van de Rijksoverheid. Om zij-instromer te worden in het voortgezet onderwijs moet u beschikken over:

  • een afgeronde hbo-bacheloropleiding of wo-opleiding1, verwant aan het vakgebied.
  • voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring.
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

1. Wil je onderwijs gaan geven in A: bouwen, wonen en interieur; B. produceren, installeren en energie; C. mobiliteit en transport; of D. horeca, bakkerij en recreatie, dan kan een mbo niveau 4 diploma met aantoonbaar hbo denk- en werkniveau  volstaan. Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Mens en Technologie of Horeca en Voeding wordt ingeschat of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te kunnen halen

Geschiktheidsonderzoek

Met een, wettelijk verplicht, geschiktheidsonderzoek (assessment) stellen we vast of u in aanmerking komt voor deelname aan een zij-instroomtraject. Na afloop van het geschiktheidsonderzoek ontvangt u een schriftelijke rapportage met een beschrijving van uw ontwikkelingsniveau en ontwikkelpunten voor elk van de beroepscompetenties. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een geschiktheidsverklaring. Daarna kunt u zich als zij-instromer aanmelden voor het opleidingstraject. Meer informatie over het geschiktheidsonderzoek voor Zij-instroom in Beroep dat de HvA aanbiedt, vindt u hier.

Werkplek

Tijdens het zij-instroomtraject bent u als onbevoegd leraar voortgezet onderwijs in dienst bij een schoolbestuur. U staat tenminste één dag per week als leraar voor de klas. De opleiding adviseert maximaal twee dagen per week als leraar te werken zodat u daarnaast voldoende tijd heeft voor de studie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 31 oktober 2019