Veel gestelde vragen

In het geschiktheidsonderzoek staat de beoordeling van je vaardigheden centraal en niet die van je vakinhoudelijke en -didactische kennis. De uitkomst kan dus nooit een reden zijn om studieonderdelen achterwege te laten. Echter, de bekwaamheden die als startbekwaam zijn beoordeeld, worden aan het eind van je traject (tijdens het bekwaamheidsonderzoek) NIET opnieuw bekeken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek. Maar we helpen je graag! Hier vind je een overzicht van scholen waar we mee samenwerken. Zij hebben belangstelling in Zij-instromers. Je kunt ook terecht bij 1Loket .

Helaas, dat kan niet. Het is wettelijk niet mogelijk. Wil je toch voor de klas? We hebben ook andere opleidingsvarianten waarvoor je wellicht wel toelaatbaar bent: onze vierjarige voltijdopleiding, de driejarige vwo-route en de Universitaire Pabo van Amsterdam .

Ja hoor, dat kan zeker. Als je in het bezit bent van een geldige geschiktheidsverklaring voor Zij-instroom dan ben je welkom! Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Stuur even een mailtje naar: assessment-foo@hva.nl

Helaas, je moet nog even geduld hebben. Je hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek. Daar kunnen we geen uitzonderingen op maken. Je kunt je wél alvast voorbereiden; bijvoorbeeld door een voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken en het samenstellen van je portfolio.

Ja hoor. Ook als je in het speciaal (basis-)onderwijs werkt, ben je welkom. En je kunt ook subsidie aanvragen bij DUO. Realiseer je wel dat de opleiding zich richt op het

reguliere basisonderwijs. En je bevoegdheid ook. Het is daarom waardevol om, tijdens je opleiding, ook op een reguliere basisschool werkervaring op te doen.

Ja, dat mag. Je krijgt zelf natuurlijk wel les en begeleiding op de HvA in Amsterdam. En we maken afspraken met jouw school over de omvang van de uren voor de begeleiding en beoordeling op je werkplek.

Nee, hiervoor zijn geen specifieke eisen. Je maakt hier zelf afspraken over met je werkgever. De enige voorwaarde is dat je werkt als leraar in het basisonderwijs. Na afronding van het traject ben je bevoegd om in álle groepen van het basisonderwijs te werken. Daarom is het wel slim om tijdens je opleiding in verschillende groepen (en wellicht ook op verschillende scholen) werkervaring op te doen.

Als blijkt dat je niet geschikt bent voor het Zij-instroomtraject, maar wél voor het beroep van leraar, dan kun je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Je kunt ook het geschiktheidsonderzoek opnieuw doen. Dat kan na 6 maanden.

Bij een leraar mag je -terecht- een bepaalde basiskennis verwachten. En om te garanderen dat die kennis er ook is, hebben de lerarenopleidingen -samen met het Ministerie van OC&W- zogenoemde landelijk kennisbasis ontwikkeld. De opleidingen moeten ervoor zorgen dat pabo-studenten deze basiskennis beheersen. De kennisbasis Nederlands en Rekenen/Wiskunde worden getoetst met landelijke examens. Dat geldt ook voor de deelnemers aan het Zij-instroomtraject. Meer informatie over de landelijke kennistoetsen vind je op de website van 10voordeleraar .

De Landelijke kennistoets rekenen (LKT) peilt kennis, inzichten en vaardigheden op 3S-niveau. Dit staat voor een kennisniveau van een havist.

Oefenen! En beter vier keer in de week een half uur dan één keer per week twee uur. Samen oefenen werkt ook: door te overleggen verhoog je je eigenvaardigheid. Gebruik voor het oefenen bijvoorbeeld op deze website of het boek ‘Rekenen en Wiskunde in de praktijkKennisbasis van W.Oonk. Dit is materiaal op het niveau van de Landelijke kennistoets rekenen.

Nee. De opleiding hanteert één vaste prijs. Toegekende vrijstellingen resulteren niet in restitutie van een deel van de opleidingskosten.

De kosten worden aan het begin van opleidingstraject gefactureerd bij jouw werkgever.

Er is geen wettelijk minimum. Maar de HvA hanteert als minimum twee dagen per week. Dit kun en mag je uitbreiden, in overleg met je werkgever. Wel adviseren we je om niet meer dan drie dagen per week voor de klas te gaan staan. Zo houd je voldoende tijd over voor je studie.

Nee, dat is niet verplicht. Voordat je begint maak je afspraken over de manier waarop je wilt gaan studeren. Wil je modules volgen? Of zelf studeren en alleen toetsen doen? Dit kun je gaandeweg altijd aanpassen. De wijze waarop je gaat studeren heeft overigens geen invloed op de kosten.

Het getuigschrift dat je na afronding van je opleidingstraject krijgt, is geen bachelordiploma. Het valt daarom niet onder de BAMA-erkenning zoals die in de akkoorden van Lissabon zijn vastgelegd. Of je met getuigschrift erkend wordt voor het primair onderwijs hangt af van de weging door de Nuffic van het betreffende land. Landen bepalen dus zelf of ze de bevoegdheid erkennen.

Je maakt zelf afspraken met je werkgever over je aanstelling en inschaling. De HvA staat daarbuiten. Onze ervaring leert dat Zij-instromers worden ingeschaald in schaal LA. En dat de hoogte van de inschaling is gebaseerd op (voor het onderwijs) relevante werkervaring, in combinatie met je laatst verdiende loon. Meer informatie hierover vind op deze website van de Rijksoverheid .

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 oktober 2021