Hogeschool van Amsterdam

Planning en deadlines

Het opleidingstraject voor zij-instromers bij de Pabo HvA kan in principe beginnen op elke dag van het jaar. Er zijn echter wel praktische zaken die hierop van invloed zijn.

Het onderwijs is georganiseerd in lessenseries van twaalf lessen verspreid over een semester. Het eerste semester begint in september en het tweede semester begint in februari. Tussentijds instromen (gedurende een semester) betekent dus per definitie dat de zij-instromer lessen heeft gemist. Gemiste lessen dienen door middel van zelfstudie te worden ingehaald. Een alternatief is te wachten tot de start van een nieuwe lessenserie in een volgend semester. Daarnaast kan het gebeuren dat er letterlijk geen plaats meer is in een bestaande klas. De opleiding zal zich ervoor inspannen dit niet te laten gebeuren, maar het is mogelijk dat het om deze reden niet anders kan dan te wachten met instromen tot de start van een volgend semester.

Per 4 september 2019 starten met het scholingstraject?

Aanmelden voor deze datum is niet meer mogelijk. 

Per 20 november 2019 starten met het scholingstraject?

Vanwege de grote belangstelling voor het zij-instroomtraject start de Pabo HvA op 20 november met een extra opleidingstraject. Ook voor dit opleidingstraject geldt dat er een limiet is aan het aantal beschikbare plaatsen. Het kan gebeuren dat ook deze klas vol zit, u kunt dan instromen op het volgende startmoment in februari. Voordat u met het scholingstraject kunt starten doorloopt u het geschiktheidsonderzoek. De doorlooptijd is doorgaans 8 tot 10 weken. Het intakegesprek, het maken van een rekentoets en het samenstellen van een portfolio maken onderdeel uit van dit geschiktheidsonderzoek.

Kandidaten die op 20 november willen starten met het scholingstraject kunnen zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. Als u deze haalt kunt u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten. De data voor de rekentoets zijn 18 juni en 23 september in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 15 september. Als u de rekentoets behaald hebt kunt u de volgende stap in het geschiktheidsonderzoek zetten: het schrijven van het portfolio. 

Het portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 6 oktober aangeleverd te worden. Uiterlijk 8 november 2019 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Meldt u dus tijdig aan zodat we rekening kunnen houden met uw wensen.

Globale planning

 

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 15 september

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

18 Juni, 23 september

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 6 oktober

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 8 november  

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject

20 november


Per 3 februari 2020 starten met het scholingstraject?

Als u per 3 februari 2020 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn 23 september en 4 november in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 20 oktober. Als u de rekentoets behaald hebt dan kunt u de volgende stap zetten door het portfolio af te ronden. 

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 17 november aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor vrijdag 17 januari 2020 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.  

Globale planning

 

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 20 oktober

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

23 september, 4 november

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 17 november

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 17 januari

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na het

geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject

3 februari


Per 22 april 2020 starten met het scholingstraject?

Als u per 22 april 2020 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn 12 december, 27 januari en 26 februari in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 9 februari. Als u de rekentoets behaald hebt dan kunt u de volgende stap zetten door het portfolio af te ronden. 

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 28 februari aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor vrijdag 10 april 2020 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.  

Globale planning

 

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 9 februari

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

12 december, 27 januari, 26 februari

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 28 februari

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 10 april

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo-HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject

22 april


Per 2 september 2020 starten met het scholingstraject?

Als u per 2 september 2020 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn 12 december, 27 januari, 26 februari, 30 maart, 22 april  in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 12 april 2020. Als u de rekentoets behaald hebt dan kunt u de volgende stap zetten door het portfolio af te ronden. 

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 10 mei aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor vrijdag 19 juni 2020 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

 

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 12 april 

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

12 december, 27 januari, 26 februari, 30 maart, 22 april

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 10 mei

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 19 juni

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo-HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject

2 september

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 januari 2019