Hogeschool van Amsterdam

Planning en deadlines

Het opleidingstraject voor zij-instromers bij de Pabo HvA kan in principe beginnen op elke dag van het jaar. Er zijn echter wel praktische zaken die hierop van invloed zijn.

Het onderwijs is georganiseerd in lessenseries van twaalf lessen verspreid over een semester. Het eerste semester begint in september en het tweede semester begint in februari. Tussentijds instromen (gedurende een semester) betekent dus per definitie dat de zij-instromer lessen heeft gemist. Gemiste lessen dienen door middel van zelfstudie te worden ingehaald. Een alternatief is te wachten tot de start van een nieuwe lessenserie in een volgend semester. Per startmoment is er een minimumaantal én een maximumaantal deelnemers dat instroomt. Bij te geringe of te grote belangstelling is het mogelijk dat u moet wachten op de start van een volgend opleidingstraject. De opleiding zal zich ervoor inspannen dit niet te laten gebeuren, maar het is mogelijk dat het om deze reden niet anders kan dan te wachten met instromen tot de start van een volgend opleidingstraject.

Per 2 september 2021 starten met het scholingstraject?

Als u per 2 september 2021 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. De eerste stappen zijn het intakegesprek en het afleggen van de rekentoets. De data voor de rekentoets zijn (onder voorbehoud) 13 april en 10 mei in de namiddag. In verband met de rekentoets is de uiterste datum dat u zich kunt aanmelden 3 mei 2021. Als u de rekentoets behaald hebt dan kunt u de volgende stap zetten door het portfolio af te ronden.

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 16 mei aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor vrijdag 25 juni 2021 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 3 mei 2021

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

13 april en 10 mei 2021

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 16 mei 2021

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 25 juni 2021

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 2 september 2021

PER 3 FEBRUARI 2022 STARTEN MET HET SCHOLINGSTRAJECT?

Als u per 3 februari 2022 met het scholingstraject wilt starten dan kunt u zich nu aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek. Onderdelen van het geschiktheidsonderzoek zijn het intakegesprek, de rekentoets, het schrijven van het portfolio en het assessment. De data voor de rekentoets zijn 8 september, 7 en 28 oktober, 24 november en 1 december in de namiddag. De uiterste datum dat u zich kunt aanmelden is 17 november.

Het volledige portfolio, waarmee de uitvoering (het assessment) van het geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd, dient uiterlijk 5 december aangeleverd te worden. Levert u het portfolio later in dan kunnen we helaas niet garanderen dat we het geschiktheidsonderzoek voor de start van het scholingstraject kunnen inplannen. Voor 21 januari 2022 moet het geschiktheidsonderzoek positief zijn afgerond. Heeft u vragen neem dan tijdig contact met ons op.

Globale planning

Voorlichtingsbijeenkomst

zie het overzicht van voorlichtingsbijeenkomsten

Vrijblijvend aanmelden (kosteloos)

heden tot 3 mei 2021

Intakegesprek (kosteloos)

voor het inleveren van het portfolio

Afleggen rekentoets voor de pabo (Wiscat)

8 september, 7 en 28 oktober, 24 november, 1 december 2021

Inleveren volledig portfolio en werkgeversverklaring

heden tot 5 december 2021

Geschiktheidsonderzoek

heden tot 21 januari 2022

Opstellen scholingsovereenkomst Pabo HvA

zo snel als mogelijk na geschiktheidsonderzoek

Start scholingstraject 3 februari 2022
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 januari 2019