Hogeschool van Amsterdam

Kosten

De kosten voor het opleidingstraject bestaan uit verschillende onderdelen en worden vastgelegd in de tripartiete overeenkomst tussen jou, je school en de Pabo HvA.

Indien je werkzaam bent op één van de Opleidingsscholen van de HvA, dan zijn de totale kosten van het opleidingstraject Zij-instroom in Beroep € 10.310,- Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

Scholingskosten opleidingsscholen:

Studieprogramma ZiB Pabo HvA € 9.290
Begeleiding portfolio € 0
Begeleiding beoordeling LiO-stage € 0
Landelijke Kennis Toets € 500
Coördinatie & afstemming ZiB scholingstraject HvA € 520
Totale scholingskosten € 10.310

Ben je werkzaam op een basisschool die niet als opleidingsschool verbonden is aan de Hogeschool van Amsterdam, dan zijn er extra kosten aan het opleidingstraject verbonden.

Scholingskosten niet-opleidingsscholen

Studieprogramma ZiB Pabo HvA € 9.290
Begeleiding portfolio € 1.040
Begeleiding beoordeling LiO stages € 2.080
Landelijke Kennis Toets € 500
Coördinatie & afstemming ZiB scholingstraject HvA € 520
Totale scholingskosten € 13.340

Houd rekening houden met extra kosten voor boeken en andere benodigdheden.

Subsidie Zij-instroom in Beroep

De opleiding, de begeleiding op de werkplek en het bekwaamheidsonderzoek kunnen worden bekostigd met de ‘subsidie zij-instroom’ van de Rijksoverheid. Op de website van DUO vind je meer informatie over deze subsidie. Je werkgever vraagt deze subsidie aan.

Vaststelling tarieven

Jaarlijks worden de tarieven van het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject voor zij-instroom vastgesteld door het MT van de faculteit Onderwijs en Opvoeding (HvA FOO). Uiterlijk op 1 juni voorafgaande aan het nieuwe studiejaar dat telkens start op 1 september worden de tarieven gepubliceerd op deze website.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 juli 2021