Hogeschool van Amsterdam

Kosten

De kosten voor het opleidingstraject bestaan onder andere uit kosten voor het onderwijsprogramma, de individuele begeleiding, het bekwaamheidsonderzoek, deelname aan de landelijke kennisbasistoetsen, studieboeken en overige kosten. De Rijksoverheid biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van de ‘subsidie zij-instroom’. Meer informatie over deze subsidie vindt u onderaan deze pagina.

De totale kosten van het opleidingstraject Zij-instroom in Beroeptraject, dat tussen 1 september 2020 en 30 april 2021 van start gaat bij de Pabo HvA, bedragen € 12.299,70 voor de duur van het gehele traject. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

  • € 6.300 voor het basisstudieprogramma in een groep deelnemers.
  • € 3.526 voor individuele begeleiding (€ 88,15 per uur).
  • € 1.268,50 voor het bekwaamheidsonderzoek aan het einde van het traject.
  • € 500 voor twee deelnames aan landelijke kennisbasistoetsen (LKT): één deelname aan LKT Nederlands en één deelname aan LKT Rekenen.
  • € 705,20 voor coördinatie en administratie.

Het is mogelijk éxtra scholing en/of begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld taalvaardigheid, rekenvaardigheid, logopedie of begeleiding op de werkplek in te kopen bij de Pabo HvA. Hierop zijn aanvullende kosten van toepassing.

Voor extra deelnames aan een landelijke kennisbasistoets wordt per deelname €250 in rekening gebracht.

Gedurende het traject maken we voor de begeleiding gebruik van het instrumentarium van Junior Leraar. Dit bestaat uit 23 bekwaamheden die zijn uitgewerkt in dialoogkaarten. De gemeente Amsterdam stelt de doosjes met dialoogkaarten kosteloos ter beschikking aan zij-instromers. Aanvullend kunt u gebruikmaken van de bijbehorende digitale scan waarmee uw competentieontwikkeling kan worden gevolgd en vastgelegd. Gedurende drie jaar kunnen u en diegenen die u begeleiden en/of coachen de scan maximaal 12 keer invullen. De kosten voor het gebruik van de digitale scan bedragen €35.

Tot slot moet u rekening houden met kosten voor boeken en vakbenodigdheden. Dit bedraagt in totaal ongeveer €1.200 voor het gehele opleidingstraject.

Let op

Hierboven zijn alleen de kosten van de Pabo HvA voor het verzorgen van het opleidingstraject beschreven. Er zijn ook andere kosten voor een Zij-instroom in Beroeptraject, zoals: het geschiktheidsonderzoek, begeleiding bij de voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek, de begeleiding op de werkplek vanuit het schoolbestuur, aanvullende scholing en/of coaching, etc. Een totaaloverzicht van de kosten van het Zij-instroom in Beroeptraject is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de afspraken die u maakt met de opleiding en de werkgever.

Samen opleiden

Schoolbesturen waarmee de Pabo HvA samenwerkt in het kader van Samen Opleiden kunnen ervoor kiezen om begeleidingstaken binnen het zij-instroomtraject over te nemen van de opleiding. Het gaat daarbij om:

  • De begeleiding en beoordeling op de werkplek (standaard 20 uur voor het gehele traject) kan namens het schoolbestuur worden uitgevoerd door een van haar werknemers, mits deze werknemer door de examencommissie van de Pabo HvA is aangewezen als examinator. Als dit van toepassing is dan wordt € 1.763 in mindering gebracht op bovengenoemde HvA-opleidingskosten voor de begeleiding.
  • De begeleiding bij de voorbereiding op het bekwaamheidsonderzoek (standaard 10 uur voor het gehele traject) kan het schoolbestuur laten uitvoeren door een van haar werknemers, mits deze werknemer een gecertificeerde expert-assessor is. Als dit van toepassing is dan wordt € 881,50 in mindering gebracht op bovengenoemde HvA-opleidingskosten voor de begeleiding.

Subsidie Zij-instroom in Beroep

De Rijksoverheid biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van de ‘subsidie zij-instroom’ voor een bedrag van €20.000. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof. De Dienst Uitvoering Onderwijs voert deze regeling uit. Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden vindt u op de website van DUO . De werkgever (het bevoegd gezag) vraagt de subsidie aan.

Vaststelling tarieven

Jaarlijks worden de tarieven van het geschiktheidsonderzoek en het opleidingstraject voor zij-instroom vastgesteld door het MT van de faculteit Onderwijs en Opvoeding (HvA FOO). Uiterlijk op 1 juni voorafgaande aan het nieuwe studiejaar dat telkens start op 1 september worden de tarieven gepubliceerd op deze website.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2020