Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden

Heeft u een positief geschiktheidsonderzoek afgelegd en beschikt u over een geschiktheidsverklaring? Voldoet u aan alle vereisten en wilt u het Zij-instroom in Beroeptraject volgen bij de Pabo HvA?

Meld u dan aan. In het aanmeldformulier geeft u aan welk startmoment u voor ogen heeft. Per startmoment is er een minimumaantal én maximumaantal deelnemers dat instroomt. Bij te geringe of te grote belangstelling is het mogelijk dat u moet wachten op de start van een volgend opleidingstraject. Informatie hierover verkrijgt u via het Loket assessments FOO, e-mail: assessment-foo@hva.nl, telefoon: 020-5995563. Wij kijken ernaar uit bij te dragen aan uw ontwikkeling tot startbekwaam leraar basisonderwijs.

Aanmeldingsproces

Na aanmelding voor het opleidingstraject voor Zij-instroom in Beroep bij de Pabo HvA doorloopt u de volgende stappen:

  • U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met de coördinator zij-instroom van de Pabo HvA en de coördinator zij-instroom van de faculteit Onderwijs & Opvoeding. Het gesprek vindt plaats op de HvA, de dag en tijd wordt in onderling overleg bepaald. Ter voorbereiding op het gesprek stuurt u de rapportage van uw geschiktheidsonderzoek en de geschiktheidsverklaring aan de intakers van de HvA. Vanuit de HvA ontvangt u de standaard scholings- en begeleidingsovereenkomst en informatie over de wijze waarop de overeenkomst op maat kan worden gemaakt. Ter voorbereiding op het gesprek bespreekt u met de werkgever of er zaken zijn waarmee rekening dient te worden gehouden bij het opstellen van de overeenkomst.
  • Onderwerp van het gesprek tussen u en de intakers van de opleiding is de wijze waarop de standaard scholings- en begeleidingsovereenkomst op maat kan worden gemaakt zodat het uw persoonlijke overeenkomst wordt. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de dialoogkaarten Juniorleraar, een instrument dat wordt gebruikt bij de begeleiding van u als zij-instromer.
  • Na afloop van het gesprek ontvangt u een conceptversie van uw persoonlijke scholings- en begeleidingsovereenkomst. U bespreekt dit conceptdocument met de werkgever. Vervolgens laat u de Pabo HvA weten of u en de werkgever akkoord zijn met de inhoud, of dat er nog aanpassingen nodig zijn.
  • Nadat er door u, de werkgever en de Pabo HvA overeenstemming is bereikt over de inhoud van uw persoonlijke scholings- en begeleidingsovereenkomst wordt dit document aangeboden aan de examencommissie van de Pabo HvA. De examencommissie bewaakt de inhoud en kwaliteit van het opleidingstraject.
  • Na een akkoord van de examencommissie stelt het onderwijsbureau van de opleiding de tripartite-overeenkomst op. De scholings- en begeleidingsovereenkomst maakt hier onderdeel van uit. U als zij-instromer, een vertegenwoordiger van de werkgever en de betrokken opleidingsmanager van de HvA ondertekenen de tripartite-overeenkomst. De tripartite-overeenkomst is nodig om de subsidie zij-instroom aan te vragen bij DUO.
  • Wanneer er overeenstemming is bereikt over de inhoud van uw scholings- en begeleidingsovereenkomst kunt u starten met het opleidingstraject.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 april 2021