Veelgestelde vragen

Leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen, daar mag geen twijfel over bestaan. Een aantal jaren geleden is daarom het initiatief genomen om de kenniscomponent in de lerarenopleiding te versterken. In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar. Voor de tweedegraadslerarenopleidingen zijn er landelijke kennistoetsen voor aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde en wiskunde.

Nee, dat is niet verplicht. Voordat het opleidingstraject begint maakt u met de opleiding afspraken over de wijze waarop u van plan bent te gaan studeren. In de kosten voor het opleidingstraject nemen we het volgen van onderwijs in een groep als uitgangspunt. Als u liever gebruikmaakt van individuele begeleiding door een docent dan is het mogelijk om hierover nadere afspraken te maken. Wel worden hiervoor aanvullende kosten in rekening gebracht.

De HvA speelt geen actieve rol in het vinden van een werkplek waar u het Zij-instroom in Beroeptraject kunt uitvoeren.

Ja, dat is mogelijk. Als u in het bezit bent van een geldige geschiktheidsverklaring voor Zij-instroom in Beroep tweedegraadslerarenopleiding, dan kunt u het opleidingstraject voor Zij-instroom in Beroep bij de HvA volgen. Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend intakegesprek zodat we nader kunnen kennismaken.

Ja, dat mag. Het onderwijs en de individuele begeleiding vindt plaats bij de Hogeschool van Amsterdam. Afhankelijk van de locatie van uw werkplek buiten Amsterdam maken we wel nadere afspraken over de omvang van de uren voor de begeleiding en beoordeling op de werkplek. Het is mogelijk dat de HvA uren in rekening brengt voor de reistijd van de betrokken opleidingsdocent.

Als zij-instromer bent u verplicht om tenminste 8 uur per week als leraar voor de klas te staan in het vak waarvoor u uw bevoegdheid wilt halen. Het is mogelijk om dit uit te breiden. U maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de HvA is daarbij niet betrokken. De HvA adviseert zij-instromers om niet meer dan twee dagen per week als leraar te werken. U moet immers ook voldoende tijd hebben voor het opleidingstraject en uit ervaring blijkt dat het zij-instroomtraject intensief is, waarin u een snelle ontwikkeling doormaakt. Als na enkele maanden blijkt dat de totale werkbelasting een uitbreiding van lesgevende taken toestaat, dan is het vaak mogelijk om dit alsnog uit te breiden.

Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat u alleen aan een Zij-instroom in Beroeptraject mag deelnemen als u tenminste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma.

Uitzondering op deze regel is als u onderwijs wilt gaan geven in

  • A: bouwen, wonen en interieur;
  • B. produceren, installeren en energie;
  • C. mobiliteit en transport; of
  • D. horeca, bakkerij en recreatie.

Dan kan een mbo niveau 4 diploma met aantoonbaar hbo denk- en werkniveau volstaan. Bij het intakegesprek met de intaker van de opleiding Leraar Mens en Technologie of Leraar Horeca en Voeding wordt ingeschat of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te kunnen halen.

Het Zij-instroom in Beroeptraject is een verkort opleidingstraject voor mensen die als onbevoegd docent in het voortgezet onderwijs werken en in maximaal twee jaar een bevoegdheid verwerven. Anders dan een reguliere tweedegraadslerarenopleiding maakt onderzoek geen onderdeel uit van dit traject. De verbinding tussen theorie en praktijk maakt u zelf tijdens uw werk. Zowel de aard als de omvang van het traject zijn daarom niet vergelijkbaar met een vierjarige bacheloropleiding. Als zij-instromer ontvangt u daarom een getuigschrift Zij-instroom in Beroep. Dit is een baccalaureaat. Een baccalaureaat is gelijkwaardig qua bevoegdheid aan een Bachelor of Education.

Het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, dat met afronding van het opleidingstraject voor zij-instroom wordt verworven, is geen bachelordiploma en valt daardoor niet onder de BAMA-erkenning zoals die in de akkoorden van Lissabon zijn vastgelegd. Of iemand met het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek als bevoegd voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs erkend wordt hangt af van de weging van het getuigschrift door de Nuffic van het betreffende land. Landen bepalen dus zelf of ze de bevoegdheid erkennen.

Het hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject voor zij-instroom (zie onder ‘Voor wie?’ de overige eisen). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is dus niet mogelijk om het geschiktheidsonderzoek af te leggen voordat het hbo-diploma is behaald. Het is wel mogelijk om alvast voorbereidende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, de portfolio-instructie en het samenstellen van het portfolio. Zodra het bachelordiploma is behaald kan het portfolio worden ingeleverd en het geschiktheidsonderzoek worden ingepland.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 juni 2021