Kosten

De kosten voor het opleidingstraject bestaan onder andere uit kosten voor het onderwijsprogramma, de individuele begeleiding, het bekwaamheidsonderzoek, deelname aan de landelijke kennisbasistoets, studieboeken en overige kosten.

De Rijksoverheid biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van de ‘subsidie zij-instroom’. Meer informatie over deze subsidie vindt u onderaan deze pagina.

Gedurende het traject maken we voor de begeleiding gebruik van het instrumentarium van Junior Leraar. Dit bestaat uit 23 bekwaamheden die zijn uitgewerkt in dialoogkaarten. De gemeente Amsterdam stelt de doosjes met dialoogkaarten kosteloos ter beschikking aan zij-instromers. Aanvullend kunt u gebruikmaken van de bijbehorende digitale scan waarmee uw competentieontwikkeling kan worden gevolgd en vastgelegd. Gedurende drie jaar kunnen u en diegenen die u begeleiden en/of coachen de scan maximaal 12 keer invullen. De kosten voor het gebruik van de digitale scan bedragen €35.

Subsidie zij-instroom

De Rijksoverheid biedt de mogelijkheid voor het aanvragen van de ‘subsidie zij-instroom’ voor een bedrag van €20.000. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof. De Dienst Uitvoering Onderwijs voert deze regeling uit. Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden vindt u op de website van DUO . De werkgever (het bevoegd gezag) vraagt de subsidie aan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 maart 2018