Inhoud en werkwijze

Een scholings- en begeleidingstraject op maat

Voor aanvang van het Zij-instroom in Beroep traject nodigt de opleiding u uit voor een gesprek over de inhoud van uw scholings- en begeleidingscontract. Dit contract is één van de onderdelen van de tripartite-overeenkomst die u sluit met de werkgever en de opleiding.

Op twee verschillende manieren wordt het contract op maat gemaakt:

 1. Gericht op de inhoud. Op basis van een eerder afgeronde opleiding en daarbij verworven competenties is het mogelijk om bepaalde onderdelen van het basisstudieprogramma niet op te nemen in de persoonlijke scholings- en begeleidingscontract.
 2. Gericht op de wijze van studeren en de begeleiding.
  In de overeenkomst kunnen we persoonlijke keuzes opnemen. Deze keuzes gaan over de manier waarop u het zij-instroomtraject wilt volgen, bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, leerstijlen, mogelijkheden en/of specifieke kenmerken van de werkplek. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende keuzes:
 1. Het volgen van onderwijs in de groep, individuele begeleiding van een docent of zelfstudie.
 2. Het moment waarop u aan toetsen wilt deelnemen.
 3. De omvang en mate waarop u begeleiding wenst op de werkplek en bij het samenstellen van het portfolio voor het bekwaamheidsonderzoek.

Begeleiding

Tijdens het Zij-instroom in Beroeptraject krijgt u op verschillende manieren begeleiding:

 • Individuele begeleiding (en beoordeling) op de werkplek. Hierbij wordt de ontwikkeling van uw docentvaardigheden gevolgd. Deze begeleiding kan bestaan uit klasbezoeken, nabesprekingen, reflectie- en ontwikkelgesprekken, etc. Als zij-instromer maakt u hierover afspraken met uw begeleider. Wanneer u eraan toe bent – of aan het einde van het traject – beoordelen we het functioneren in de praktijk summatief. Een examinator die door de examencommissie van de tweedegraadslerarenopleidingen HvA is aangewezen, voert deze begeleiding en beoordeling uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding en beoordeling is standaard 20 uur beschikbaar.
 • Studiebegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit individuele begeleiding gericht op de planning, organisatie en deelname aan het traject. Een docent van de lerarenopleiding HvA voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 10 uur beschikbaar.
 • Begeleiding bij de voorbereiding op het bekwaamheidsonderzoek. Deze begeleiding kan bestaan uit feedbackgesprekken over de opbouw en inhoud van het portfolio. Als zij-instromer maakt u hierover afspraken met uw begeleider. Een gecertificeerd expert-assessor voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 15 uur beschikbaar.

Het is mogelijk in de begeleidingsovereenkomst het aantal begeleidingsuren te verhogen of te verlagen.

Afronding

De afronding van het traject bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het tenminste voldoende afronden van alle in de persoonlijke scholings- en begeleidingscontract opgenomen studieonderdelen.
 • Het tenminste voldoende afronden van de beoordeling in de praktijk.
 • Het tenminste voldoende afronden van het bekwaamheidsonderzoek. Dit assessment is in haar opzet vergelijkbaar met het geschiktheidsonderzoek. Deze beoordeling beperkt zich tot die competenties die tijdens het geschiktheidsonderzoek nog niet als volledig bekwaam zijn beoordeeld.

Getuigschrift

Na het succesvol afronden van het Zij-instroom in Beroeptraject ontvangt u een getuigschrift Zij-instroom in Beroep tweedegraadslerarenopleiding en daarmee de bevoegdheid om te werken als docent.

Locatie

U volgt lessen op de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam aan (of in de directe omgeving van) de Wibautstraat. Deze locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Landelijk Raamwerk Zij-instroom VO

In het landelijke Raamwerk Zij-instroom in Beroep (tweedegraads lerarenopleidingen) staan de afspraken beschreven waar de procedures, het assessmentinstrumentarium, beoordeling, begeleiding van de zij-instromers en het Zij-instroom in Beroep traject aan dienen te voldoen. Op deze manier wordt de kwaliteit en uniformiteit tussen de tweedegraads lerarenopleidingen gewaarborgd.

Hieronder kunt u het landelijke Raamwerk inzien en downloaden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 april 2021