Studielast

De verdiepingscursus beslaat vier dagdelen verspreid over minimaal acht weken. De planning stemmen we in nauw overleg met de opleidingsschool af. De studielast bedraagt 5 uur per bijeenkomst. We gaan hierbij uit van 3,5 uur contacttijd per bijeenkomst en 1,5 uur voorbereiding. De totale studielast bedraagt 20 klokuren.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 september 2020