Inhoud en werkwijze

De verdiepingscursus omvat vier dagdelen. In deze cursus worden afwisselend theorie en oefeningen aangeboden over het leren en begeleiden van studenten in een competentiegerichte leeromgeving. Tijdens deze cursus:

  • oefent u in het ontwerpen en gebruiken van instrumenten en inzichten om het leren van de student te ondersteunen. Door middel van reflectiemodellen krijgt u inzicht hoe studenten leren en wat dit betekent voor het begeleiden van de student die u begeleidt;
  • maakt u gebruik van observaties, uw eigen deskundigheid, uw begeleidingsvaardigheden en gerichte (leer)werktaken om de competentieontwikkeling van de student te stimuleren;
  • leert u ruimte te geven aan studenten om de eigen onderwijsstijl tot ontwikkeling te laten komen. U laat de studenten actief experimenteren met zowel onderwijsvormen als onderwijsgedrag;
  • leert u hoe u studenten kunt begeleiden op het (leren) formuleren van leerdoelen;
  • leert u actief te reflecteren op het eigen gedrag in uw rol als werkplekbegeleider. Reflecteren op het eigen handelen is een essentieel aspect van de begeleiding.

Iedere bijeenkomst krijgt u praktische opdrachten mee die u kunt gebruiken in de begeleiding van uw studenten. In de daarop volgende bijeenkomst bespreken we de opdrachten.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 november 2017