Hogeschool van Amsterdam

Voor wie?

Leergang 1 en 2 zijn bedoeld voor bevoegde leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Leergang 3 is voor alle docenten van mbo’s in Amsterdam met een lesbevoegdheid. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 maart 2018