Hogeschool van Amsterdam

Voor wie?

Docenten die voldoen aan de volgende eisen kunnen deelnemen aan de training:

  • Minimaal 3 jaar leservaring als docent
  • In het bezit van een lesbevoegdheid of aan het PDG gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid
  • Een begeleidende verhouding tussen coach en cursist
  • Op het moment van de training wordt de begeleidende taak actief uitgevoerd
  • Gemiddeld 2 uur per week beschikbaar voor de looptijd van de totale opleiding.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 september 2020