Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

In de training komen de volgende thema’s aan bod:

  • Uitgangspunten van coachen, o.a.: wat is coaching; waarin onderscheidt het zich van andere begeleidingsvormen; rolwisseling van de coach (collega en begeleider); didactisch coachen.
  • Basisvaardigheden, zoals luisteren, samenvatten en doorvragen; feedback geven; gesprekstechnieken; GROW-methode; les observeren en nabespreken;
  • Aandacht voor pedagogisch-didactische thema’s en theorieën die in de PDG-opleiding aan bod komen (en waarin de coachee begeleid moet worden). Bijvoorbeeld activerende didactiek, OUT-model, Roos van Leary, groepsdynamica, omgaan met verschillen, enz.).

Profiel van de PDG-coach

De PDG-coach is een ervaren docent (minimaal 3 jaar leservaring) die beschikt over een lesbevoegdheid of aan het PDG gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid. Er is geen beoordelende verhouding tussen coach en cursist. De coach is gemiddeld 2 uur per week beschikbaar (oftewel 128 uur voor de looptijd van de totale opleiding). Een deel van deze uren kan ook door een werkplekbegeleider worden overgenomen (voor de PDG-opleiding is de coach de hoofdbegeleider binnen het werkplekleren en aanspreekpunt voor de opleider).

Aantal deelnemers

De trainingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (80%) en actieve participatie (de opdrachten zijn gemaakt) wordt aan het eind van de training een bewijs van deelname uitgereikt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 oktober 2021