Hogeschool van Amsterdam
 

Training Intervisiebegeleiding voor PDG-coaches

Intervisie is een veelgebruikte methodiek om met professionals uit dezelfde beroepsgroep te reflecteren op vraagstukken en dilemma's uit de eigen beroepspraktijk. Voor startende docenten in opleiding is intervisie een welkome aanvulling op het programma. Het is een plek waar je in vertrouwen met een kleine groep collega's met en van elkaar leert. Het draagt bij aan de professionele ontwikkeling van het individu en de organisatie.

In het PDG-traject is intervisie een verplicht onderdeel dat plaatsvindt op de eigen school. Vaak wordt aan een ervaren (PDG-)coach gevraagd om de intervisie te begeleiden. Deze training is er op gericht dat je de rol van intervisor goed in de vingers krijgt. Door de leiding bij een intervisor te leggen, kan de groep zich volledig richten op het eigen leerproces.

Er wordt in de training aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor effectieve intervisie, de kwaliteiten van een intervisor, de structuur van een bijeenkomst, diverse werkvormen, en er wordt vooral ook veel met elkaar geoefend, want een goede intervisor word je ook door veel vlieguren te maken. Op het moment van de training moet de deelnemer een groep van 4 à 8 deelnemers begeleiden die hij tussen de trainingsbijeenkomsten door ontmoet voor intervisie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 november 2021