Hogeschool van Amsterdam

Voor wie?

PDG-coaches die voldoen aan de volgende eisen kunnen deelnemen aan de training:

  • Minimaal 3 jaar leservaring als docent
  • In het bezit van een lesbevoegdheid of aan het PDG gelijkgestelde verklaring van didactische bekwaamheid
  • Geschoold als coach met minimaal 1 jaar actieve ervaring in die rol
  • Een begeleidende verhouding tussen coach en cursist
  • Op het moment van de training wordt de begeleidende taak actief uitgevoerd
  • Er is toestemming om in die setting beeldopnamen te maken voor eigen gebruik.

De trainingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 september 2021