Training Beeldbegeleiding voor PDG-coaches

Beeldbegeleiding (ook wel: beeldcoaching) is een begeleidingsvorm waarin korte beeldopnames gemaakt worden van een student / docent in interactie met de leerlingen. De opnames worden geanalyseerd door de begeleider en daarna samen besproken. Dit vraagt om een oordeelvrije en open blik van de begeleider. In de training leer je op microniveau te kijken naar de interactie in de les (de focus ligt dus niet zozeer op klassenmanagement en didactiek).

Beeldbegeleiding biedt de gelegenheid om een fragment te herhalen en daarbij vanuit verschillende perspectieven te kijken. Het is daarmee een rijke leerervaring. Beeldbegeleiding is ook bijzonder effectief en heeft een positieve insteek: je bouwt voort op de zichtbare kwaliteiten van de docent en de leerlingen. Vanuit vertrouwen in hun ontwikkeling werkt de begeleider samen met de student/ docent aan een positieve relatie tussen docent en leerlingen die de basis vormt voor een lerende omgeving.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 april 2022