Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

In de training Beeldbegeleiding wisselen kennisoverdracht en oefenen elkaar af. De deelnemers brengen eigen beeldopnames in. Het is van belang dat er een begeleidingstraject loopt op het moment dat de training gevolgd wordt, zodat er actief geoefend kan worden met de kennis en vaardigheden uit de training.

Leerdoelen

De deelnemer leert

  • een intakegesprek te voeren met de student/ docent die beeldbegeleiding wil krijgen
  • beeldopnames te maken in een les
  • ontwikkelingsgericht te kijken naar de beeldopnames
  • een selectie te maken van geschikte fragmenten en daar een micro-analyse van te maken
  • kwaliteiten te formuleren van de student/ docent die gefilmd is
  • zich te richten op de basisbehoeftes van de student/ docent én van de leerlingen
  • een ontwikkelingsgericht begeleidingsgesprek te voeren met de student/ docent aan de hand van de beeldopnames dat gericht is op activeren.

Aantal deelnemers

De trainingsgroep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (80%) en actieve participatie (de opdrachten zijn gemaakt en van feedback voorzien) wordt aan het eind van de training een bewijs van deelname uitgereikt.

Materiaal

We werken met het boek: Bouwhuis, M. (2016) De leraar in beeld, Pica, € 20,=. Elke deelnemer moet beschikken over een videocamera; een statief kan ook handig zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 september 2020