Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

In de training Basisvaardigheden beeldbegeleiding wisselen kennisoverdracht en oefenen elkaar af. De deelnemers brengen eigen beeldopnames in. Het is van belang dat er een begeleidingstraject loopt op het moment dat de training gevolgd wordt, zodat er actief geoefend kan worden met de kennis en vaardigheden uit de training.

De deelnemer leert:

  • een intakegesprek te voeren met de student/ docent die beeldbegeleiding wil krijgen
  • beeldopnames te maken in een les
  • ontwikkelingsgericht te kijken naar de beeldopnames
  • een selectie te maken van geschikte fragmenten en daar een micro-analyse van te maken
  • kwaliteiten te formuleren van de student/ docent die gefilmd is
  • zich te richten op de basisbehoeftes van de student/ docent én van de leerlingen
  • een ontwikkelingsgericht begeleidingsgesprek te voeren met de student/ docent aan de hand van de beeldopnames dat gericht is op activeren.

Materiaal

We werken met het boek: Bouwhuis, M. (2016) De leraar in beeld, Pica, € 20,=.

Elke deelnemer moet beschikken over een videocamera; een statief kan ook handig zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2020