Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten wordt er expliciet aandacht besteed aan de interactie in de klas met en tussen de leerlingen. U krijgt zicht op manieren van leren en welke rollen een leraar inneemt. Ook verwerft u kennis over hoe u kunt werken aan een taakgericht klassenklimaat en welke werkvormen effectief leren bevorderen. Goed onderwijs als basis voor omgaan met verschillen. Dit met als doel alles wat tijdens de bijeenkomsten is besproken de volgende dag direct in de klas te kunnen toepassen.

Dit traject biedt u als deelnemer:

  • de kennis en methodiek om u staande te kunnen houden in de klas;
  • de beginselen van pedagogisch en didactisch handelen van een leraar;
  • handvatten om feedback te vragen en collega’s te consulteren;
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van het portfolio ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek.

Tijdens deze scholingsbijeenkomsten maken we gebruik van het volgende boek: Klamer-Hoogma, M.G. (2018). Klassenmanagement. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 februari 2020