Hogeschool van Amsterdam

Meer informatie

Heeft u vragen over scholingsbijeenkomsten LKT Rekenen? Neem dan contact op met de Pabo HvA:

Remy Wilshaus, opleidingscoördinator Pabo HvA
E-mail: r.wilshaus@hva.nl
​Telefoonnummer: 06-21155817.

Heeft u vragen over de aanmelding of vragen van organisatorisch aard? Dan kunt u contact opnemen met de collega’s van het Onderwijsbureau van de faculteit.

E-mail: onderwijsbureau-foo@hva.nl.
​Telefoonnummer: 020-599 55 63

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 september 2019