Hogeschool van Amsterdam

Kosten

Aan deelname aan de scholingsbijeenkomsten zijn kosten verbonden. De totale kosten voor de uitvoering van een lessenserie bedraagt € 2.175. De hoogte van de kosten per deelnemer is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Drie rekenvoorbeelden:

  • 5 deelnemers: kosten per deelnemer € 435
  • 15 deelnemers: kosten per deelnemer € 145
  • 32 deelnemers: kosten per deelnemer € 68

Per lessenserie is het minimumaantal deelnemers 5 en het maximumaantal deelnemers 32. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. In het geval er teveel aanmeldingen zijn wordt er voorrang gegeven aan zij-instromers uit achtereenvolgens de klassen ZIB3, ZIB4 en ZIB5. Door aan te melden gaat u akkoord met een factuur van maximaal € 435. Na het sluiten van de inschrijving worden de kosten op basis van het aantal aangemelde deelnemers vastgesteld en gefactureerd.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 september 2019