Aanmelden

Belangstelling? Gewoon doen. Je kunt je inschrijven met ons aanmeldsysteem. Daarvoor moet je eenmalig een account aanmaken. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is de inschrijving definitief. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor de cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden dan gerestitueerd.

In de aanmeldingsprocedure moet je de volgende gegevens en documenten aanleveren. Zet deze klaar voordat je aan de procedure begint.

 • Een scan van een paspoort of ID
 • Een scan van je hbo- of wo-diploma
 • Een door het ROC afgegeven geschiktheidsverklaring
 • Een fte verklaring van de direct leidinggevende waaruit blijkt dat je voor 0,4 fte aan docenttaken verricht gedurende de looptijd van de opleiding, waarvan je minstens 8 uur per week lessen verzorgt.

Ook als je niet beschikt over een hbo/wo-diploma kan er een mogelijkheid zijn om de PDG-opleiding te volgen. Je levert t.b.v. een intakegesprek de volgende documenten aan:

 • Een bewijs van hbo werk- en denkniveau, aangetoond met een capaciteitentest die is afgenomen door een gecertificeerd psychologisch testbureau en waarbij minimaal “gemiddeld” is gescoord op de deelvaardigheid “Verbaal”;
 • Deze test mag niet langer dan 1,5 jaar geleden afgenomen zijn;
 • Een verklaring van de mbo-instelling dat je beschikt over tenminste drie jaar relevante werkervaring in het vak waarin lessen worden verzorgd;
 • Een door de mbo-instelling gewaarmerkt cv;
 • De ingevulde geschiktheidsverklaring van de mbo-instelling.
 • In een intakegesprek wordt vervolgens onderzocht of je toelaatbaar bent tot de PDG-opleiding.

Op basis hiervan bepaalt de HvA of je toelaatbaar bent tot de PDG-opleiding. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.

Toelating

Je wordt toegelaten tot de cursus als je een aanstelling hebt als docent bij een ROC of vakschool met een omvang van minimaal 0,4 fte. Hiervan verzorg je minstens 8 uur per week lessen. Gedurende de hele looptijd van het PDG-traject moet je een takenpakket krijgen waarin je alle opdrachten en prestaties uit kunt voeren. Daarnaast moet jouw ROC een geschiktheidsverklaring afgeven.

Wat wordt verwacht van de werkgever?

Indien je wordt toegelaten tot de opleiding verplicht je werkgever zich tot het ter beschikking stellen van:

 • een vaste roostervrije dag per week voor de cursist;
 • een opgeleide coach (gefaciliteerd voor minimaal 2 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding);
 • een opgeleide veldassessor ten behoeve van het assessment van prestatie 1 (lesbezoek en C.G.I.)
 • intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van een opgeleide procesbegeleider.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 januari 2022
Ruud Belderok - Docent Werktuigbouwkunde Horizon College in Hoorn

Door deze opleiding ben ik meer mezelf geworden.

Lees verder