Hogeschool van Amsterdam
 

Post-hbo opleiding docent Nederlands als tweede taal (NT2)

Migranten blijven naar Nederland komen, zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen van binnen en buiten de Europese Unie. Daarom blijft er voor volwassenen en ook in het voortgezet onderwijs behoefte aan de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren.

Hoewel er in Nederland geen aparte bevoegdheid NT2 bestaat, wordt algemeen erkend dat NT2 ‘een vak apart’ is. De lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam profileert zich op NT2-gebied met modules Tweedetaalverwerving in de reguliere lerarenopleiding en met een leerroute met directe doorstroom naar de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid bij de UvA.

De post-hbo opleiding Docent Nederlands als Tweede Taal maakt gebruik van de expertise van docenten van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA werkt voor deze opleiding samen met andere hogescholen en universiteiten in opdracht van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal

Contact

Heb je nog vragen? Stel deze dan via ons mailadres nt2-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 september 2019