Hogeschool van Amsterdam

Kosten

Bevoegden € 3.395 20 bijeenkomsten
Onbevoegden € 3.639 25 bijeenkomsten

Dit bedrag is exclusief aan te schaffen boeken en inclusief overig studiemateriaal en digitale leeromgeving.

Kosten intake

Wanneer je zonder berichtgeving een afspraak voor een intakegesprek niet nakomt, brengt de HvA de kosten daarvoor (€ 100,-) in rekening.

Restitutie inschrijfgeld

Het voortijdig stoppen met de opleiding betekent in geen geval dat je aanspraak kunt maken op restitutie van het inschrijfgeld. In uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken in overleg met de opleidingscoördinator.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 maart 2021