Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden

De HvA heeft de aanmeld- en inschrijfprocedure als volgt ingericht:

Stap 1 Aanmelding

Je vult het onderstaande aanmeldformulier in. 

Hiermee geef je aan dat je belangstelling hebt. Het is nog geen inschrijving.

Op volgorde van aanmelding gaan kandidaten door naar stap 2. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar in de opleiding. Dat betekent dat de eerste 30 aanmelders in ieder geval in aanmerking komen. Als een kandidaat afvalt, wordt de volgende aanmelder benaderd.

Stap 2  Toelatingsonderzoek

Je ontvangt een reactie op het aanmeldformulier. Daarna volgen 3 acties:

Je stuurt het ontvangen inschrijfformulier op met de benodigde documentatie op (o.a. een kopie van je diploma).
Je meldt je stage- of werkplek NT2. Je komt alléén in aanmerking voor een intakegesprek als je een stage- of werkplek NT2 hebt waar je minimaal 6 uur per week stageloopt of werkt.

Je voert het intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is tweeledig. Enerzijds kunnen wij je nader informeren over de opleiding en al je vragen beantwoorden. Anderzijds bekijken we jouw specifieke situatie en werk- of stageplek en bespreken we of de opleiding daarbij past. Het intakegesprek kan een negatief advies opleveren.

De intakes vinden plaats in kleine groepen van maximaal 5 personen. Er zijn twee intakerondes.

Intakeronde 1

Voor kandidaten die bij aanmelding een werk- of stageplek hebben:

  • Dinsdagochtend 17 maart, 10.00 - 12.00
  • Woensdagochtend 15 april, 16.00 - 18.00
  • Maandagavond 11 mei, 19.00 - 21.00

Intakeronde 2

Voor kandidaten die bij aanmelding nog geen werk- of stageplek hebben.Zij moeten hiernaar op zoek gaan en hebben de tijd tot uiterlijk 29 mei 2020. Dan moeten de afspraken met een werk- of stageplek rond zijn en kunnen zij meedoen aan intakeronde 2.

  • Donderdagavond 28 mei, 19.00 - 2100
  • Donderdagmiddag 11 juni, 16.00 - 18.00
  • Dinsdagochtend 23 juni, 10.00 - 12.00

Stap 3 Inschrijving

Als de uitkomst van de intake positief is, kun je je inschrijven m.b.v. het inschrijfformulier. Dat ontvang je na het intakegesprek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 februari 2020