Studielast

De studielast bestaat uit de volgende onderdelen:

Bijeenkomsten (9 x 3 uur) 27 uur
Voorbereiding (9 x 3 uur) 27 uur
Praktijkopdrachten 26 uur
Totaal 80 uur

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 september 2020