Montessori vakbekwaam

De opleiding montessori-vakbekwaam is een vervolg op de opleiding montessori-basisbekwaam. Dit tweede deel van de opleiding (montessori-vakbekwaam) kent dezelfde driedeling, namelijk: theorie, praktijk en persoonlijke en professionele ontwikkeling tot montessori-leraar. Vanuit de eerder verworven basis wordt er nu gewerkt aan verdieping van kennis en vaardigheden die een bouw overstijgend, dan wel school overstijgend karakter hebben. Vanuit de onderzoekende houding van de cursist wordt door middel van het doen van onderzoek een bijdrage geleverd aan de eigen schoolontwikkeling.

CONTACT

Heb je vragen over Montessori vakbekwaam? Neem dan contact op met het Onderwijsbureau:

E-mail onderwijsbureau-foo@hva.nl.
​Telefoonnummer: 020-599 55 63

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 juni 2022