Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

De opleiding kent drie pijlers:

  1. de theorie
  2. de praktijk
  3. persoonlijke ontwikkeling tot montessorileraar

Voor deze montessori opleiding werkt de Pabo HvA samen met het werkveld. In het kader van ‘Samen opleiden’ wordt u in de praktijk begeleid door een (door de HvA erkende) montessorischoolopleider. De theorie bevat, naast het gedachtegoed van Maria Montessori, de hedendaagse ontwikkeling op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast krijgt de opleiding een meer internationaal karakter door gebruik te maken van montessoriontwikkeling en -onderzoek.

In deze montessoriopleiding staan de speerpunten van het montessorionderwijs centraal. Deze past u ook toe op uw eigen leertraject: leren in een voorbereide omgeving met het montessorimateriaal en het werken aan een onderzoekende houding. De opleiding basisbekwaam richtte zich op het werken in de eigen groep. De opleiding vakbekwaam is klas overstijgend en richt zich op het niveau van de bouw en school waarbinnen opdrachten worden uitgevoerd.

RESULTAAT

De opleiding wordt afgerond met een gesprek op basis van een portfolio, waarbij de kennis en vaardigheden alsmede de attitude wordt bewezen. Daarnaast vindt op landelijk niveau een presentatie plaats van alle betrokken opleidingen en hun cursisten. De afname van het afrondende gesprek en de uitgifte van het diploma gebeurt onder toezicht van een afgevaardigde van de Nederlandse Montessori Vereniging.

BIJZONDERHEDEN

Naast deze opleiding zijn er tevens mogelijkheden tot professionalisering voor individuele leerkrachten en teams in de vorm van:

  • Voor- en vroegschoolse educatie vanuit de montessorivisie.
  • Teambijeenkomsten ter voorbereiding op montessorivisitaties.
  • Begeleiding en advies over de implementatie van een bij uw school passend Kind Volg Systeem.
  • Alumnibijeenkomsten rond thema’s die vanuit het Montessorionderwijs worden belicht.
  • Opfriscursussen
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 mei 2019