Inhoud en werkwijze

De opleiding kent drie pijlers:

 1. de theorie
 2. de praktijk
 3. persoonlijke ontwikkeling tot montessorileraar

Voor deze montessori opleiding werkt de Pabo HvA samen met het werkveld. In het kader van ‘Samen opleiden’ word je in de praktijk begeleid door een (door de HvA erkende) montessorischoolopleider. De theorie bevat, naast het gedachtegoed van Maria Montessori, de hedendaagse ontwikkeling op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast krijgt de opleiding een meer internationaal karakter door gebruik te maken van montessoriontwikkeling en -onderzoek.

In deze montessoriopleiding staan de speerpunten van het montessorionderwijs centraal. Deze pas je ook toe op je eigen leertraject: leren in een voorbereide omgeving met het montessorimateriaal en het werken aan een onderzoekende houding.

Resultaat

Je rondt de montessoriopleiding af met een examen. Het examen kent de vorm van een gesprek waarbij je je op drie niveaus bekwaam toont, namelijk:

 • theoretische kennis en vaardigheden van het montessoribasisonderwijs.
 • praktische kennis en vaardigheden in het montessoribasisonderwijs.
 • persoonlijke ontwikkeling binnen het montessorionderwijs (aangetoond met een portfolio).

Je ontvangt een certificaat van de Nederlandse Montessori Vereniging als je de opleiding met een voldoende afrondt.

Bijzonderheden

Naast deze opleiding zijn er tevens mogelijkheden tot professionalisering voor individuele leerkrachten en teams in de vorm van:

 • Voor- en vroegschoolse educatie vanuit de montessorivisie.
 • Teambijeenkomsten ter voorbereiding op montessorivisitaties.
 • Begeleiding en advies over de implementatie van een bij uw school passend Kind Volg Systeem.
 • Alumnibijeenkomsten rond thema’s die vanuit het Montessorionderwijs worden belicht.
 • Opfriscursussen.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 februari 2022