Aanmelden

De inschrijving voor cursusjaar 2022-2023 is geopend. Via onderstaand aanmeldformulier is het mogelijk je aan te melden. De inschrijfdeadline is 1 september 2022.

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor het opleidingstraject te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden in dat geval gerestitueerd.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 maart 2022