Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

De volledige opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten, verspreidt over 9 maanden. Deze bijeenkomsten vinden altijd op dinsdagmiddag plaats. In deze opleiding leert u onder meer kinderen te observeren en te werken met ontwikkelingsmateriaal. U leert ook hoe u het lokaal passend kunt inrichten op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen en pedagogisch handelen vanuit de theorie van Maria Montessori.

De lessen en praktische oefeningen sluiten direct aan bij uw dagelijkse werk en wordt gegeven door bevoegde montessori pedagogen die tevens auteur van de erkende cursus zijn. De enorme ervaring van de montessori pedagogen zowel nationaal als internationaal geeft een breed beeld en aanbod bij het werken met kinderen van 0-4 jaar.

Resultaat

U rondt de montessoriopleiding af met een examen. Het examen kent de vorm van een gesprek waarbij je je op drie niveaus bekwaam toont, namelijk:

  • theoretische kennis en vaardigheden van het montessoribasisonderwijs.
  • praktische kennis en vaardigheden in het montessoribasisonderwijs.
  • persoonlijke ontwikkeling binnen het montessorionderwijs (aangetoond met een portfolio).

U ontvangt het certificaat Montessori Jonge Kind van de Nederlandse Montessori Vereniging als u de opleiding met een voldoende afrondt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 november 2020