Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden

De inschrijving voor het cursusjaar 2020-2021 is geopend. Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich direct aanmelden. U kunt zich tot 26 augustus aanmelden voor deze cursus.

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor het opleidingstraject te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden in dat geval gerestitueerd.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 10 januari 2020