Hogeschool van Amsterdam

Verder als reguliere student

U kunt in overleg met de coördinator per september van een nieuw studiejaar overstappen naar de reguliere opleiding. Let op: voor de reguliere opleiding geldt dat aanmelden vóór september vereist is. Voor het behalen van het Masterdiploma moet de student ten minste de helft van de studielast (45 EC) hebben behaald op de reguliere opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 december 2017